Likwidacja spółki

Jak możemy pomóc?

Możemy reprezentować Państwa u notariusza przy rozpoczęciu likwidacji. Możemy przygotować wnioski, podania itp., które likwidator złoży następnie zgodnie z naszymi instrukcjami do odpowiednich urzędów. Doradzimy Państwu na każdym kroku i pomożemy wybrać najprostsze rozwiązanie. Będziemy też pośredniczyć w kontaktach jako tłumacze.

Do likwidacji niezbędna jest współpraca z rzetelnym biurem księgowym. Pomożemy Państwu nawiązać współpracę, jeśli nie posiadają Państwo takiego wsparcia. Warunkiem jest jednak przekazanie pełnej księgowości spółki. Ewentualnie udowodnienie, że likwidowana firma nie prowadziła dotąd działalności.

Decyzja wspólników o rozwiązaniu spółki

Spółka wchodzi w stan likwidacji po podjęciu decyzji o jej rozwiązaniu. W tym celu wspólnicy muszą zawrzeć dobrowolne porozumienie w formie aktu notarialnego.

O rozwiązaniu spółki może decydować również Zgromadzenie Wspólników, o ile przewiduje to umowa spółki. Niemniej ta opcja wymaga zgody przynajmniej dwóch trzecich głosów wszystkich wspólników, a dodatkowo należy zadbać o protokół z obrad i uchwałę Zgromadzenia Wspólników – oba dokumenty powinny mieć formę aktu notarialnego.

Jeśli między wspólnikami spółki nie dojdzie do porozumienia w sprawie rozwiązania, każdy z nich może się oddzielnie domagać rozwiązania spółki poprzez złożenie wniosku w sądzie. Warunkiem składania takiego wniosku opisuje umowa spółki. Jeżeli nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego, sąd wyda decyzję o rozwiązaniu spółki, bez rozprawy.

Likwidacja majątku

Po podjęciu decyzji następuje likwidacja majątku, przeprowadzana przez likwidatora, który zostaje wyznaczony przy decyzji o rozwiązaniu spółki. Od tego momentu to on kieruje procesem likwidacji. Gdyby likwidator nie został powołany, jego rolę przejęliby wszyscy członkowie Zarządu.

Zadaniem likwidatora jest w pierwszej kolejności określenie wartości całego majątku spółki i uregulowanie jej wszystkich zobowiązań. Musi sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji. Wejście w stan likwidacji 1 stycznia jest więc sytuacją idealną, ponieważ można wykorzystać zeznanie złożone za ubiegły rok. Umożliwi to określenie wartości likwidacyjnej i ujawnienie ewentualnej niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Jeżeli majątek spółki jest wyższy lub równy zobowiązaniom, może nastąpić likwidacja. To samo dotyczy sytuacji, gdy firma nie ma żadnych zobowiązań czy majątku.

Sprawozdanie posłuży też likwidatorowi do złożenia zeznania z podatku dochodowego spółki. Ponadto likwidator musi sporządzić bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia likwidacji.

Dalej likwidator jest zobowiązany zgłosić w Rejestrze handlowym (odpowiednik KRS) rozpoczęcie likwidacji. Powinien to uczynić bez zbędnej zwłoki po rozwiązaniu spółki. Zgłoszenie podlega opłacie sądowej w wysokości 2000 CZK. W całym okresie likwidacji spółka musi korzystać z nazwy z dodatkiem "w likwidacji" (np. FIRMA ABC s.r.o v likvidaci).

Następuje inwentaryzacja majątku. Likwidator sporządza spis majątku spółki, a jej organ statutowy potwierdza kompletność i poprawność oraz przekazuje majątek likwidatorowi. Ten z kolei dokonuje jego wyceny po cenie rynkowej i zapewnia sprzedaż.

Informację o wejściu stan likwidacji upublicznia się w tzw. Obchodním věstníku, który jest odpowiednikiem polskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego. Informację publikuje się dwa razy, w odstępie co najmniej dwóch tygodni. Można tego dokonać za pomocą internetowego formularza. Podanie informacji podlega każdorazowo opłacie w wysokości 900 CZK. Potem następuje przynajmniej trzymiesięczny okres, w którym wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia wobec przedsiębiorstwa.

Majątek spółki podlega spieniężeniu, a pieniądze są przekazywane w pierwszej kolejności na pokrycie wynagrodzenia likwidatora, po drugie na pokrycie wynagrodzeń pracowników, a następnie roszczeń wierzycieli. Pozostałość jest dzielona między wspólników spółki. Udział w nadwyżce likwidacyjnej jest opodatkowany według specjalnej stawki 15% wartości tego udziału pomniejszonej o koszt jego nabycia, jeżeli spółka taki koszt wykazała.

Do zakończenia procesu likwidacyjnego spółki konieczne jest przygotowanie przez likwidatora raportu na temat procesu likwidacji i propozycji podziału nadwyżki likwidacyjnej, które muszą zostać zatwierdzone przez wspólników. Ponadto, likwidator zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień proponowanego podziału nadwyżki likwidacyjnej. Oprócz tego konieczne jest złożenie zeznania podatkowego.

Zanik spółki

W ciągu 30 dni od zakończenia likwidacji, likwidator jest zobowiązany złożyć wniosek o wymazanie spółki z rejestru, do którego dołącza wyżej wymienione dokumenty, zgodę urzędu skarbowego na wymaz spółki oraz potwierdzenie o upublicznieniu informacji o likwidacji. Złożenie wniosku o usunięcie spółki podlega opłacie sądowej w wysokości 2000 CZK. Następnie firma zostaje usunięta z rejestru i przestaje istnieć.

Jak wynika z powyższych informacji, proces likwidacji spółki trwa przynajmniej 4 miesiące. Niemniej likwidacja dużych aktywnych firm może zająć nawet kilka lat.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skupina Farkas Česko s.r.o. Soukenická 877/9, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 05634253

 • +48 570 572 874 (Polska)
 • kontakt@czechybiznes.expert
 • +420 596 011 029 (Czechy)
 • +420 778 523 020 (Czechy)
 • Nasze punkty obsługi w Polsce:

 • Poznań, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
 • Warszawa, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
 • Kraków, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 • Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław
 • Katowice, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice
 • Łódź, ul. Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź
 • Szczecin, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin
 • Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk
 • Rzeszów, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
 • Lublin, ul. Kowalska 5/203, 20-115 Lublin
Wczytywanie
Dziękujemy
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.

Inne usługi naszej grupy

Polskie spółki z o.o.

kancelaria-effekti
 • Sprzedaż gotowych spółek z o.o. zarejestrowanych do VAT
 • Sprzedaż gotowych spółek komandytowych
 • Profesjonalne zakładanie spółek z o.o.
 • Bezproblemowa likwidacja spółek z o.o.
 • 10 oddziałów w całej Polsce
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestrowych
Sprawdź

Niemieckie spółki z o.o.

niemcy-biznes-expert
 • Sprzedaż gotowych spółek GmbH zarejestrowanych do VAT
 • Sprzedaż gotowych spółek UG
 • Profesjonalne zakładanie spółek w Niemczech
 • Bezproblemowa likwidacja spółek GmbH
 • Wirtualne biuro w Niemczech
 • Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uruchamiania biznesu
Sprawdź

Wirtualne biuro w 10 miastach w Polsce

biuro29
 • Adres do rejestracji firmy w centrum miasta
 • Odbiór listów i paczek
 • Skanowanie listów bez limitów
 • Panel klienta 24/7
 • Bezpłatny numer telefonu i faksu
 • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
Sprawdź

Biuro rachunkowe z 10 oddziałami w Polsce

partner-gospodarczy
 • Księgowość dla spółek (pełna księgowość)
 • Księgowość dla działalności gospodarczych (księgowość uproszczona)
 • Reprezentacja klienta przed urzędami
 • Wysokie ubezpieczenie OC
 • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
 • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
Sprawdź