Jak założyć konto w czeskim banku?

Każdy polski przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności w Czechach stoi przed koniecznością wyboru banku, w którym otworzy konto firmowe. Decyzja ta dotyczy zarówno osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę s.r.o., będącą czeskim odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne jest dokonanie świadomego wyboru instytucji i typu konta firmowego, które najlepiej odpowie na potrzeby prowadzonego biznesu. Niezbędne jest także zebranie kompletu wymaganych dokumentów przed wizytą w placówce.

 

Kryteria wyboru banku w Czechach

W Czechach funkcjonuje ponad 30 banków o różnym profilu działalności, a najpopularniejsze z nich to: Československá obchodní banka, Česká Spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank Czechy i Słowacja oraz Raiffeisenbank. System bankowy tego kraju jest stabilny i rozwinięty, podlegający nadzorowi Czeskiego Banku Narodowego. Placówki, takie jak Fio, Air i Equa, cieszące się popularnością wśród obcokrajowców, oferują bezpłatne założenie konta.

Banki uniwersalne, obsługujące zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa, zapewniają szeroki wybór usług. W związku z tym dla niektórych właścicieli firm kluczową rolę może odgrywać renoma banku, dla innych ważna będzie liczba placówek i dostępność bankomatów. Warto również zwrócić uwagę, że nie wszystkie operacje bankowe można zrealizować zdalnie. Niektóre wymagają osobistej wizyty w placówce. Godziny otwarcia banków, działających głównie w dni robocze, również mogą być istotnym czynnikiem wyboru.

 

Wybór konta firmowego w Czechach

Wybierając konto firmowe, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Kluczowe jest określenie, jakie funkcje ma spełniać rachunek – czy będzie służył głównie do odbierania przelewów, czy również do realizacji płatności wychodzących. Ważne jest także ustalenie, czy współpraca będzie odbywać się wyłącznie z kontrahentami z Czech płacącymi w koronach czeskich, czy też z partnerami z Europy, którzy dokonują płatności w innej walucie. Konieczne może być również skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych, takich jak limit debetowy czy karta kredytowa, a także możliwość wypłaty gotówki z bankomatów czy wpłacania utargu. Przydatnym narzędziem w dokonaniu wyboru może okazać się zestawienie i porównanie najlepszych kont firmowych dostępnych w czeskich bankach w danym roku.

 

Dokumentacja wymagana przy zakładaniu konta firmowego dla spółki s.r.o.

Podczas zakładania konta firmowego dla spółki s.r.o., zarówno w placówce bankowej, jak i online, przepisy obowiązujące w Republice Czeskiej wymagają złożenia określonej dokumentacji. Konieczne będzie przedłożenie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej spółkę, umowy spółki oraz poświadczonego przez notariusza wpisu do rejestru handlowego (KRS-u). Dodatkowo osoba upoważniona do działania w imieniu spółki może zostać poproszona o złożenie wkładu pieniężnego na nowo otwarte konto bankowe w celu pokrycia kapitału zakładowego wskazanego w dokumentach rejestracyjnych. Czeskie prawo pozwala na wypłacenie tych środków następnego dnia, ponieważ nie ma wymogu utrzymania minimalnego salda kapitału zakładowego na koncie.

 

Dokumentacja niezbędna do otwarcia konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej otwarcie konta firmowego w czeskim banku jest znacznie prostsze. Placówki w Czechach będą wymagały jedynie dwóch dokumentów: dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zakładanie konta dla jednoosobowych przedsiębiorców odbywa się sprawnie, ponieważ osoba prowadząca taką działalność automatycznie spełnia wymogi licencji handlowej. W związku z tym czeskie banki nie mają podstaw, by odmówić otwarcia konta firmowego, eliminując potrzebę dowodzenia istnienia umów handlowych z lokalnymi firmami, co jest wymagane przy zakładaniu konta dla spółki s.r.o.

 

Elementy formularza AML przy zakładaniu konta firmowego w bankach czeskich

Podczas zakładania konta firmowego w czeskich bankach, każdy klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza AML, który jest kluczowym elementem oceny ryzyka. W ramach tego procesu banki wymagają podania szeregu informacji, takich jak:

  • kompletna identyfikacja osoby prawnej, w tym nazwa firmy, adres siedziby, numery identyfikacyjne IČO i DIČ, umowa spółki, a także dane z rejestru handlowego,
  • dane osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania firmy, w tym imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, narodowość, dane dokumentu tożsamości oraz pełniona funkcja,
  • informacje o pełnomocniku działającym na podstawie upoważnienia,
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego firmy,
  • szczegółowy opis przedmiotu działalności, w tym produkty i usługi oferowane przez firmę,
  • zasięg geograficzny działalności, wskazujący główne rynki zbytu,
  • dane o głównych kontrahentach, obejmujące nazwę, kraj rejestracji i branżę,
  • informacje o innych działalnościach prowadzonych przez klienta.

 

Konieczne jest również podanie danych na temat rozmiaru działalności mierzonego przychodem i liczbą zatrudnionych pracowników oraz informacji o posiadanych kontach w innych bankach, zarówno w Czechach, jak i za granicą.

 

Opłaty za konto bankowe w czeskich bankach

W kontekście opłat bankowych warto zauważyć, że niektóre czeskie banki wymagają, aby ich klienci byli rezydentami podatkowymi Czech. Niemniej, istnieją alternatywne rozwiązania, jak oferta mBanku w Czechach, która prezentuje się atrakcyjnie pod względem kosztów. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Wypłaty z bankomatów, zarówno w Czechach, jak i za granicą, są darmowe przy wypłacie minimum 1500 CZK. Płatności SEPA w euro realizowane są bez dodatkowych opłat. Konto można otworzyć zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówki, za pomocą aplikacji mobilnej lub przez przeglądarkę internetową.

Ostatnie wpisy

Tagi

transport vat wynagrodzenie zatrudnienie delegacja kredyt eet prokura prokurent rejestr kontrahent emerytura renta rejestracja faktura bhp nip vies leasing notariusz wpis krs handel import eori zus negocjacje cit finanse b2b wolontariat aport pit pkd taxi jdg kryptowaluty bitcoin e-commerce e-sklep firma w czechach biznes w czechach działalność w czechach spółka s.r.o. wirtualne biuro czechy wirtualne biuro ostrawa praca w czechach praca zdalna podatki w czechach rezydencja podatkowa jednoosobowa działalność gospodarcza ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie społeczne zagraniczny oddział firmy koszty firmy redukcja kosztów kupno samochodu na firmę rejestracja aut czechy sklep internetowy umowa o pracę biznesplan rejestracja spółki zakładanie spółek sprzedaż spółek transport międzynarodowy ryczałt spólka s.r.o. cichy wspólnik kapitał zakładowy sprzedaż samochodu majątek spółki podatek drogowy podpis elektroniczny organ statutowy covid-19 rejestracja aut polityka migracyjna podatek dochodowy konto bankowe diČ iČo nieruchomości znak towarowy jednoosobowa działaloność gospodarcza kasa fiskalna agencja pracy rejestracja do vat czeskie urzędy transakcje gotówkowe likwidacja spółki likwidacja majątku zanik spółki upadłość firmy wstrzymanie działalności zawieszenie działalności firma budowlana rejestr handlowy zarząd spółki nierzetelny płatnik vat księgowość startup w czechach unia europejska likwidacja spółki czechy spółka s.r.o. likwidacja startup czechach akt notarialny spółka w czechach życie w czechach spółka z o.o. w czechach spółka akcyjna osvČ analiza rynku analiza konkurencji wznowienie działalności rejestracja auta zakładanie firmy w czechach zakładanie spółki w czechach nieruchomość w czechach kody pkd konto w banku podatek liniowy