Podatek dochodowy w Czechach – najważniejsze informacje

Podatek dochodowy powinny płacić w Czechach zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.  Podobnie jak i w Polsce, im większy jest uzyskany dochód, tym wyższa kwota podatku. W tym artykule opisujemy, jakie są stawki podatku dochodowego, kiedy należy go zapłacić 

Podatek od osób fizycznych w Czechach

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Czechach utrzymuje się na poziomie:

15 proc. – dotyczy podatników, którzy osiągają dochody do 48-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 r. jest to kwota 1 935 552 CZK),

23 proc. – jeżeli zostanie przekroczona 48-krotność przeciętnego wynagrodzenia, to ta jego część opodatkowana zostanie wyższą stawką.

Podatek ten w Czechach obejmuje:

◾ dochody z działalności zależnej,

◾ dochód z działalności niezależnej,

◾ dochód z aktywów kapitałowych,

◾ dochód z wynajmu,

◾ dochody z samozatrudnienia,

◾ dochody z majątku trwałego,

◾ wygrane i nagrody z niektórych gier i konkursów,

◾ inne dochody.

Kiedy płaci się podatek od osób fizycznych w Czechach?

Jeśli posiadasz czeską rezydencję podatkową, musisz w Czechach zapłacić podatek od wszystkich dochodów – zarówno ze źródeł w Czechach, jak i poza nimi. Nie posiadasz czeskiej rezydencji? W takim razie powinieneś płacić podatek w Czechach jedynie z dochodów pochodzących ze źródeł, które są zlokalizowane w tym kraju. Co więcej, podatek dochodowy PIT powinni płacić również podatnicy, którzy nie są rezydentami, ale przebywają na terenie Czech co najmniej 183 dni w roku.

Zeznania podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wszystkie zarejestrowane podmioty powinny złożyć zeznanie podatkowe, o ile ich dochody przekraczają 15 000 CZK. Wyjątkiem są tutaj m.in. dochody podlegające podatkowi u źródła. Pracodawca jest zobowiązany do przygotowania takiego zeznania dla pracownika, jeśli ten go o to poprosi w odpowiednim czasie.

Rejestracja podatku dochodowego od osób fizycznych

Wszystkie podmioty, które powinny opłacać podatek dochodowy, powinny zarejestrować się do tego podatku. W sytuacji, gdy osoba fizyczna jest zatrudniona przez firmę, owo przedsiębiorstwo powinno dokonać rejestracji.

Podatek od osób prawnych w Czechach

W przypadku podatku od osób prawnych w Czechach stawki wynoszą:

19 proc. – jest to stawka podatku dla osób prawnych, czyli spółek prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek publicznych), a także spółek zagranicznych, które osiągają dochody ze źródła na terytorium Czech, jednak opodatkowane będą tu wyłącznie dochody ze źródeł na terytorium Republiki Czeskiej.

5 proc. – tyle wynosi stawka podatku dla funduszy inwestycyjnych.

0 proc. – tyle wynosi stawka podatku dla instytucji ubezpieczenia emerytalnego lub funduszu emerytalnego.

15 proc. – stawka związana z odrębną podstawą opodatkowania, zgodnie z § 20b, dotyczy dochodów z udziałów w: rozliczeniach, zyskach, bilansie likwidacyjnym lub podobnych transakcjach, w kwocie obejmującej podatek odliczony za granicą lub w przypadku podatników, którzy są komplementariuszami spółki komandytowej lub wspólnikami publicznej spółki handlowej; część odrębnej podstawy opodatkowania stanowi również część dochodu spółki komandytowej lub publicznej spółki handlowej.

Kiedy trzeba płacić podatek od osób prawnych w Czechach?

Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych, rezydenci podatkowi Czech mają obowiązek płacenia podatków, które obejmują zarówno dochody ze źródeł na terytorium tego kraju, jak i poza nim. Jeśli nie jesteś rezydentem Czech, ale wykonujesz na jego terytorium czynności gospodarcze, musisz w tym państwie płacić podatki jedynie z dochodów ze źródeł w Czechach.

Zeznania podatkowe z podatku dochodowego od osób prawnych

Wszystkie zarejestrowane podmioty powinny złożyć podatek dochodowy za dany rok kalendarzowy w pierwszym kwartale roku następnego.

Rejestracja podatku dochodowego od osób prawnych

Każde przedsiębiorstwo musi zarejestrować się do podatku dochodowego CIT w ciągu 15 dni od jego założenia. Istnieje również specjalny formularz, który można wypełnić online. W dokumencie trzeba umieścić m.in. następujące informacje:

◾ dane identyfikacyjne i kontaktowe Twoje i Twojego przedsiębiorstwa,

◾ dane dotyczące Twojej działalności zarobkowej,

◾ numer rachunku bankowego, z którego będziesz opłacać podatki,

◾ przewidywaną kwotę podatku.

Później, w ciągu 30 dni, zostanie przesłana do Ciebie decyzja odnośnie rejestracji. Zwykle jest ona pozytywna – wówczas otrzymujesz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Warto zaznaczyć, że rejestrując się do podatku dochodowego od osób prawnych, nie stajesz się czynnym płatnikiem VAT. Jeśli chcesz lub istnieje po prostu taka potrzeba, musisz się zarejestrować do niego osobno.

Podsumowanie

Pragniesz założyć własną działalność w Czechach? Zastanawiasz się, jakie dokumenty będą Ci potrzebne oraz jakie kroki musisz podjąć? Chętnie pomożemy! Zadzwoń do nas na numer +48 570 572 874 i skonsultuj się z naszym ekspertem już dziś!

Ostatnie wpisy