Prowadzenie działalności gospodarczej jako cudzoziemiec w Czechach

Czy Polacy mogą zakładać swoje firmy w Czechach?

Zacznijmy od tego, że obywatele krajów spoza UE, którzy nie mieszkają na terenie Republiki Czeskiej, mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie, o ile dysponują pozwoleniem na pobyt w nim, chyba że posiadają status rezydenta długoterminowego UE lub są członkami rodziny obywatela UE. Obywatele polscy mogą w tym kraju swobodnie zakładać swoje firmy – w końcu są obywatelami Unii Europejskiej.

 

Jak zarejestrować działalność gospodarczą w Czechach?

Jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach można zarejestrować niemal w każdym urzędzie ds. działalności gospodarczej (živnostenský úřad) – zazwyczaj jest to po prostu oddział urzędu miasta. Co więcej, nie musisz tego robić osobiście, ale z pomocą pełnomocnika. Ponadto informację o chęci założenia firmy możesz przesłać pocztą lub poinformować o tym wspomniany organ e-mailowo (o ile dysponujesz podpisem elektronicznym). Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. Czech POINT-ów, gdzie można skontaktować się z administracją publiczną i załatwić wiele różnych procedur w jednym miejscu.

Pamiętaj, że przy zakładaniu firmy musisz także zarejestrować się w urzędzie skarbowym, wybranej ubezpieczalni zdrowia oraz Okręgowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście da się to zrobić jednocześnie, przy pomocy systemu CRM (Centralnego Punktu Rejestracji).

Jakie dokumenty należy dostarczyć, chcąc założyć jednoosobową działalność w Czechach? Potrzebny Ci będzie dowód osobisty oraz zgłoszenie rejestracyjne. Ważne jest również to, aby dysponować zaświadczeniem o niekaralności z kraju, którego jesteś obywatelem. Przy zakładaniu działalności musisz podać adres siedziby. Wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody właściciela nieruchomości, w której planujesz ją ulokować. Nie wystarczy dokument określający tytuł własności lub prawo do użytkowania lokalu. Pamiętaj, że rejestracja firmy w Czechach kosztuje – jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, opłata administracyjna wynosi około 200 zł (1000 CZK).

Nieco inaczej wygląda zgłaszanie zakresu działalności w przypadku spółek. Na początku będziesz musiał udać się do notariusza w celu spisania aktu notarialnego, a więc umowy spółki. Z tym dokumentem należy się udać do urzędu ds. działalności gospodarczej, gdzie będzie możliwe zgłoszenie zakresu działalności. Można tez poprosić notariusza o wpis spółki do rejestru sądowego, a dopiero potem udać się do urzędu w celu rejestracji zakresu działalności. Tutaj również obowiązuje opłata 1000 CZK. Dodatkowo należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Czy warto założyć firmę w Czechach?

Firmę w Czechach warto założyć choćby ze względu na mało skomplikowane rozliczanie podatków. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, stawki wynoszą 15 oraz 23%, przy czym wyższa stawka obowiązuje wyłącznie od dochodów przekraczających odgórnie stanowiony, który zmienia się każdego roku limit (w przypadku dochodów za rok 2023 limit ten wynosi 1 935 552 CZK). W przypadku spółek podatek dochodowy wynosi 19%.  Jeśli chodzi o sam podatek VAT, poszczególne stawki w Czechach wynoszą w Czechach 21%, 15% lub 10%, jednak od początku 2024 r. będą to kolejno: 12% oraz 21%.

Dodajmy, że w Czechach ubezpieczenie zdrowotne i społeczne jest obowiązkowe i muszą je opłacać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własną działalność. Spółki odprowadzają składki wyłącznie wtedy, gdy zatrudniają pracowników. W roku, w którym przedsiębiorca uruchamia jednoosobową działalność obowiązują go miesięczne zaliczki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które łącznie wynoszą 5 834 CZK na miesiąc (wysokość w roku 2023). W każdym kolejnym roku wysokość składek ubezpieczeniowych jest wyliczana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie dochodów za rok ubiegły. Składki są wyliczane procentowo, a więc ich wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu.

O czym jeszcze warto wiedzieć, decydując się na firmę w Czechach? Przede wszystkim o tym, że jest to kraj prowadzący politykę przyjaznych kosztów. Co więcej, istnieje sporo udogodnień dla działalności jednoosobowych. Jeśli przedsiębiorca przewiduje, że przychody będą niższe w danym roku niż 2 000 000 CZK, nie stanie się  czynnym podatnikiem VAT. Może wtedy skorzystać z tzw. podatku ryczałtowego, który w jednej kwocie obejmuje zaliczki na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe. Podatek ryczałtowy w roku 2023 wynosi 6 208 CZK miesięcznie. Nie ma również akcyzy na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej. Dla porównania: w Polsce stawka podatku akcyzowego w Polsce utrzymuje się na poziomie 18,6%.

Do założenia działalności potrzebna Ci będzie oficjalna siedziba firmy w Czechach? W takim razie możesz skorzystać z naszego wirtualnego biura w Ostrawie. W ramach tej usługi uzyskasz adres do rejestracji swojego przedsiębiorstwa, adres korespondencji oraz obsługę listów i przesyłek. A to dopiero początek.

 

Pomoc w zakładaniu firmy w Czechach

Zajmujemy się zakładaniem spółek z o. o. (s. r. o.) oraz jednoosobowych działalności gospodarczych w Czechach. Siedziba firmy w Czechach zlokalizowana może być dodatkowo w naszym wirtualnym biurze w Ostrawie. Chciałbyś skorzystać z naszych usług? Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

 

Tags:

Ostatnie wpisy