Usługi związane z kryptowalutami

Kryptowaluty - co to takiego?

Kryptowaluty są wirtualnymi pieniędzmi. Powstały m.in. z myślą o tworzeniu większej transparentności finansowej. Przelewy za pomocą kryptowalut są szybkie, nawet w przypadku płatności z jednego końca świata na drugi. Kryptowaluty nie podlegają żadnemu bankowi centralnemu ani organowi państwowemu, który mógłby wpłynąć na kurs wymiany.

Kryptowaluty opierają się na sieci połączonych komputerów różnych użytkowników, w których odbywają się transakcje. Każda transakcja jest autoryzowana przez wszystkie komputery w tym systemie, po czym jest zapisywana w wirtualnej księdze rachunkowej (bazie danych). Kiedy baza jest przepełniona, zostaje automatycznie zablokowana za pomocą specjalnego kodu, którego kopia zapisywana jest w nowej bazie. Tym samym księgi tworzą specyficznie łańcuch, tzw. blockchain, który zapobiega ewentualnemu włamaniu się do bazy.

 

W jaki sposób wykorzystać kryptowaluty?

Korzystanie z kryptowalut w celu zwykłych codziennych płatności wciąż nie jest powszechne. Ewidencję czeskich i zagranicznych sprzedawców, którzy akceptują płatności w kryptowalutach, konkretnie bitcoinach, można znaleźć na coinmap.org lub w specjalnym katalogu na stronie bitperia.cz.

Do wykonania transakcji kryptowalutowej potrzebne są tylko dwie dane: adres elektroniczny odbiorcy i nadawcy. Dane mają formę znaków lub QR kodów. Portfel elektroniczny może generować nowe adresy dla każdej transakcji. Nie są jednak powiązane z konkretną osobą lub kontem. Za pomocą kryptowalut można płacić przede wszystkim w niektórych e-shopach. Ażeby móc korzystać z kryptowalut, należy założyć tzw. wirtualny portfel. Kryptowaluty można kupić np. za pośrednictwem giełd internetowych (Coinmate, Bitfinex, Kraken), kantorów (Coinbase, EasyCoin) lub za pośrednictwem automatów kryptowalutowych. 

 

Działalność gospodarcza 

Na początku 2021 roku czeska ustawa o działalnościach gospodarczych została poszerzona o działalność związaną z wirtualnymi aktywami.

Poprzez przedsiębiorcę świadczącego takie usługi rozumie się osobę, która handluje wirtualnymi aktywami, wymienia je lub przechowuje, zarządza nimi, przekazuje bądź pośredniczy w ich zakupie lub sprzedaży. Do usług związanych z walutą wirtualną ustawa zalicza też emisję oraz pożyczki. Działalność nie obejmuje samego wydobywania kryptowalut.

Jest to tzw. działalność wolna, nieregulowana na terenie Czech. Nie znaczy to jednak, że nie trzeba mieć paru kwestii na uwadze. Osoby fizyczne świadczące usługi związane z wirtualnymi aktywami są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu w urzędzie ds. działalności gospodarczych (živnostenský úřad) i dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczych. Jeśli prowadzą działalność, wystarczy, że rozszerzą jej zakres właśnie o ten przedmiot działalności. W przypadku osób prawnych również należy zgłosić się w powyższym urzędzie, ale zgłoszenie tego przedmiotu lub poszerzenie zakresu działalności uwarunkowane jest tym, czy podmiot jest wpisany do rejestru beneficjentów rzeczywistych (rejstřík skutečných majitelů). Dodatkowo wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o niekaralności beneficjentów rzeczywistych, a więc osób, które mają przynajmniej 25% udziałów.

 

Podatki

Osoby fizyczne płacą 15% podatku dochodowego. Dodatkowo dochody ze świadczenia usług związanych z wirtualnymi aktywami podlegają oskładkowaniu. Osoby prawne płacą jedynie podatek dochodowy w wysokości 19%.

Opisywane usługi są zwolnione z VAT, bez prawa do odliczenia tego podatku.

Ostatnie wpisy