Poświadczenie podpisu w Czechach

Co to jest poświadczenie podpisu i do czego służy?

Poświadczenie podpisu polega na stwierdzeniu jego autentyczności. Własnoręcznie złożony podpis w obecności notariusza lub pracownika Czech POINT pozwala potwierdzić tożsamość osoby podpisującej dany dokument – ma się zatem pewność, iż dana osoba na pewno złożyła podpis. 

Jak już zostało wyżej wspomniane w  Czechach podpis na dokumentach można poświadczyć zarówno u notariusza, jak i na Czech POINT. Czech POINT to system, który zapewnia szeroką skalę usług, jak na przykład odpisy z systemów informacyjnych administracji publicznej – np. odpis z ksiąg wieczystych; utworzenie skrzynki danych oraz wydawanie danych dostępu lub ich zmiana; konwersję dokumentów do PDF itp. Punkty Czech POINT znajdują się w urzędach gmin z rozszerzonymi uprawnieniami, w niektórych urzędach miasta lub na wybranych placówkach czeskiej poczty (takie stanowisko opatrzone będzie logiem Czech POINT).

Ażeby poświadczyć podpis, koniecznie jest okazanie dowodu tożsamości. Należy mieć na uwadze, że poświadczenie podpisu na polskojęzycznym bądź dwujęzycznym dokumencie nie jest na Czech POINT możliwe. Takie dokumenty są jednak akceptowane przez niektóre czeskie kancelarie notarialne – zazwyczaj te, które oferują komunikację w języku polskim.

W Czechach poświadczenie podpisu jest szybką i prostą procedurą nie wymagającą umówienia się z wyprzedzeniem u notariusza lub na Czech POINT. Koszty wynoszą około 30 CZK na Czech POINT. U notariusza kwota nie powinna przekroczyć 100 CZK.

 

Profil Zaufany

Jest to popularne narzędzie służące do online komunikacji z polskimi urzędami, które m.in. umożliwia również składanie elektronicznego popisu. Profil Zaufany nie jest jednak w Czechach uznawany, a więc wszelkie dokumenty opatrzone podpisem zaufanym niestety nie będą honorowane na terenie Czech.

 

Podpis elektoniczny

W Czechach można skorzystać z tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który uznawany jest w całej Unii Europejskiej. Ażeby móc podpisywać dokumenty elektronicznie, należy uzyskać certyfikat. Można wybrać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub elektroniczną pieczęć. Tę otrzymać może jedynie osoba reprezentująca podmiot prawny. Wniosek o wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego składa się drogą elektroniczną w specjalnej aplikacji. Należy go jednak odebrać osobiście w oddziale jednej z tych firm: První certifikační autorita, a.s. (I.CA), Certifikační autorita PostSignum (usługi świadczone są na Czech POINT). Koszty związane z wydaniem certyfikatu oraz szczegółowe informacje są uwzględnione w jednym z naszych artykułów.

Ostatnie wpisy