Cichy wspólnik w czeskiej spółce

Kim jest cichy wspólnik?

Cichy wspólnik to osoba, która uczestniczy w prowadzonej działalności spółki, z którą zawarła umowę cichego udziału w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wspólnik zyskuje prawo do udziału w zysku. Może nim być każda osoba prawna lub fizyczna. Firma może również mieć kilku cichych wspólników. Cichy wspólnik jest anonimowy, więc informacja o nim nie widnieje w żadnym rejestrze.

Jest to osoba, która nie ingeruje bezpośrednio w prowadzenie działalności gospodarczej spółki, nie ma wpływu na jej decyzje. Wspólnikowi przysługuje prawo do wglądu w dokumenty handlowe i księgi rachunkowe. Natomiast nie odpowiada za długi spółki. Cichy wspólnik odpowiada za długi tylko wtedy, gdy jego nazwisko widnieje w nazwie firmy lub gdy firma informuje kontrahentów o tym, że prowadzi interesy we współpracy z cichym wspólnikiem.

Oprócz tego, że cichy wspólnik uczestniczy w zysku, uczestniczy w takim samym stopniu w ewentualnej stracie spółki, w ustalonej wysokości lub równej wysokości wkładu. Spółka korzysta z cichego wspólnika zwłaszcza w przypadku braku środków własnych.

 

Powołanie cichego wspólnika

Odbywa się na podstawie umowy, w której cichy wspólnik zobowiązuje się do: wniesienia wkładu oraz do poniesienia odpowiedzialności do wysokości wspomnianego wkładu. Oprócz tego w umowie ujęte są również prawa cichego wspólnika, tj. dostęp do dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych spółki. Z kolei spółkę obowiązuje wypłacenie cichemu wspólnikowi udziału w zyskach. Umowa zostaje zawarta przez obie strony, utworzenie jej przez prawnika nie jest wymagane, lecz jedynie zalecane.

Jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony, można ją rozwiązać najpóźniej 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Umowę można także rozwiązać w przypadku zgodnego porozumienia stron lub jeżeli udział w stracie cichego wspólnika osiągnie wysokość jego wkładu (chyba że cichy wspólnik zobowiązuje się do uregulowania straty bądź dokona podwyższenia wkładu). Kolejne powody wygaśnięcia umowy to: niewypłacalność spółki lub likwidacja firmy.

 

Plusy i minusy

Zaletą pozostawania cichym wspólnikiem jest udział w zysku bez konieczności ujawniania się na zewnątrz – wzmianka o nim nie widnieje bowiem w żadnym rejestrze. Dodatkowo przedsiębiorstwo współpracujące z cichym wspólnikiem otrzymuje wsparcie finansowe.

Z punktu widzenia cichego wspólnika do wad można zaliczyć fakt, że w przypadku poniesienia przez spółkę strat przewyższających wysokość jego wkładu, udział w spółce może zaniknąć. Cichy wspólnik ma też ograniczone możliwości aktywnego udziału w prowadzeniu działalności spółki.

Tags:

Ostatnie wpisy