Sprzedaż samochodu będącego w majątku spółki

Wycena pojazdu i CIT

Wartość wykorzystywanych aktywów może wyliczyć rzeczoznawca. Można ją też oszacować, opierając się na aktualnych cenach rynkowych (np. znajdując w Internecie kilka ogłoszeń sprzedaży aut o tych samych parametrach tj. wiek, przebieg itp.).

Sprzedaż auta traktowana jest jak przychód firmy, a więc wchodzi w skład podstawy podatku dochodowego od osób prawnych. W Czechach niestety nie ma okresu, w którym spółka nie musiałaby płacić podatku dochodowego od sprzedaży pojazdu będącego w jej majątku. Stawka CIT wynosi 19%.

 

A co z VAT?

Jeśli spółka nie będzie zarejestrowana do VAT, w momencie sprzedaży, nie ma prawa naliczać tego podatku. Jeśli jednak sprzedaży dokonuje spółka ędącą aktywnym podatnikiem VAT, powinna rozliczyć podatek od towarów i usług. 

W kontekście konieczności naliczania podatku VAT nie ma różnicy czy auto jest sprzedawane w Czechach, czy np. nabywcy z Polski, który nie jest aktywnym podatnikiem VAT. W obu sytuacjach sprzedawca, będący aktywnym podatnikiem VAT, powinien naliczyć 21% VAT. Jeśli natomiast auto zostałoby sprzedane czynnemu podatnikowi VAT z innego państwa UE, należałoby zastosować mechanizm reverse charge.

Podkreślmy, że warunkiem sprzedaży do innego państwa UE jest rejestracja do VAT-UE. Więcej na temat czeskiego VAT i VAT-UE: https://www.czechybiznes.expert/wpis/242

Tags:

Ostatnie wpisy