Co to jest formularz S1?

Kraj ubezpieczenia, a kraj zamieszkania

Formularz S1 mogą wypełnić osoby mieszkające w jednym państwie UE, ale pracujące lub wykonujące własną działalność w innym, które chcą korzystać z opieki medycznej w miejscu zamieszkania.

Osoby takie powinny pamiętać, że są objęte ubezpieczeniem w kraju zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności. To właśnie w tym kraju opłacają składki i zasadniczo to w tym kraju przysługuje im opieka zdrowotna.

Należy tu rozróżnić regularną opiekę zdrowotną, do której mamy prawo w kraju ubezpieczenia, od opieki w sytuacjach nagłych, jak złamania, do której ubezpieczony ma prawo w całej UE, bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia.

Formularz S1 nie jest obligatoryjny, ale umożliwia codzienne korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w państwie EU, w którym dana osoba mieszka.

 

Jak załatwić sprawę?

Ażeby taki formularz wypełnić, należy w ubezpieczalni zdrowia przedstawić następujące dokumenty:

  • odpis z rejestru działalności gospodarczych (Výpis z živnostenského rejstříku), lub potwierdzenie o zatrudnieniu;
  • potwierdzenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (tj. pismo z instytucji noszącej nazwę Okresní správa sociálního zabezpečení);
  • dokument tożsamości, w którym podany jest adres zamieszkania (jeśli w dowodzie nie ma adresu, należy dodatkowo przedstawić dokument poświadczający adres zamieszkania, np. prawo jazdy lub potwierdzenie o zameldowaniu).

 

W ubezpieczalni wypełnia się formularz S1. Ubezpieczalnie wysyła go do polskiego NFZ, który z kolei zawiadamia zainteresowanego o otrzymaniu informacji z Czech, co stanowi jednocześnie potwierdzenie możliwości korzystania z opieki lekarzy w Polsce.

Tags:

Ostatnie wpisy