Ryczałt rozliczeniowy – obniżenie podstawy opodatkowania

Na czym polega ryczałt rozliczeniowy?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie generują dużych kosztów, mają możliwość zdecydowanie obniżyć podstawę opodatkowania, o ile zdecydują się na tzw. ryczałt rozliczeniowy. Z metody tej nie mogą korzystać osoby prawne, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, a tym samym do wykazywania kosztów rzeczywistych.

 

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność zapisują przychody do 2 mln koron w księgowości uproszczonej, która w Czechach nazywana jest ewidencją podatkową (daňová evidence). Kwota stanowi granicę stosowania ryczałtu rozliczeniowego, pozwalającego na odjęcie od sumy przychodów konkretnego procentu, który przedsiębiorca uznaje za swoje koszty. Stopa procentowa uzależniona jest od rodzaju działalności lub źródła przychodów.

 

 

Składając zeznanie podatkowe za rok 2020 przedsiębiorca może odjąć:

  • 80% (a więc maksymalnie 1 600 000 KCZ) z przychodów pochodzących z produkcji rolnej, leśnej i gospodarki wodnej realizowanej w formie produkcji rzemieślniczej, jako samodzielna działalność gospodarcza,
     
  • 60% (a więc maksymalnie 1 200 000 KCZ) z przychodów pochodzących z działalności, która w czeskiej ustawie o działalności gospodarczej (živnostenský zákon) jest definiowana jako wolna, wiązana lub koncesjonowana,
     
  • 40% (a więc maksymalnie 800 000 KCZ) z przychodów generowanych w ramach działalności wykonywanej w oparciu przepisy odrębne od ustawy działalności gospodarczej (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub z przychodów pochodzących z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (zawodowi sportowcy, artyści, syndycy masy upadłościowej itp.),
     
  • 30% (a więc maksymalnie 600 000 KCZ) z przychodów pochodzących z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Co istotne – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą zdecydować się na jedną metodę rozliczeń dla danego roku kalendarzowego. Nie mogą więc od części przychodów odejmować kosztów rzeczywistych, a od części procentowych. Warto więc przeanalizować, która metoda rozliczenia będzie korzystniejsza. Ryczałt rozliczeniowy jest szczególnie opłacalny dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów na działalność gospodarczą.

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu doradztwa gospodarczego (jest to tzw. działalność wolna), uzyskał przychód w wysokości 3 mln koron. Jego koszty rzeczywiste wynoszą 600 tys. koron. Bardziej opłacalne będzie dla niego skorzystanie z ryczałtu rozliczeniowego, ponieważ pozwala mu on zaliczyć maksymalnie 1 200 000 koron jako koszty.

Tags:

Ostatnie wpisy