Podatek ryczałtowy dla JDG

Podatek ryczałtowy – co to takiego?

Od początku roku 2021 osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z tzw. podatku ryczałtowego, który obejmuje podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe:

  • podatek dochodowy 100 CZK
  • ubezpieczenie społeczne 2 976 CZK
  • ubezpieczenie zdrowotne 2 393 CZK

 

Przedsiębiorca może więc co miesiąc odprowadzać na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego jedną opłatę w wysokości 5 469 CZK. Kwota ta zostanie odpowiednio podzielona i przesłana do właściwych instytucji. Oprócz US będą to zakład ubezpieczeń społecznych (Okresní správa sociálního zabezpečení) oraz ubezpieczalnia zdrowia.

Podatek ryczałtowy jest dobrowolną formą rozliczeń. Osoby prowadzące JDG mogą więc rozliczać swoją działalność na dotychczasowych zasadach, czyli oddzielnie rozliczyć podatek dochodowy w wysokości 15%, składając na koniec roku zeznanie podatkowe oraz pojedynczo opłacać składki (więcej o klasycznym sposobie rozliczania działalności w Czechach – artykuł).

Chęć skorzystania z podatku ryczałtowego należało zgłosić w US do 11 stycznia 2021. Osoby, które w trakcie roku 2021 rozpoczną JDG przekazują informację o rozliczaniu podatku ryczałtowego wraz ze zgłoszeniem do podatku dochodowego. Możliwość wyrejestrowania z podatku ryczałtowego będzie dostępna od 1 stycznia 2022.

 

Dla kogo jest podatek ryczałtowy?

Skorzystać z opisywanej formy rozliczeń mają osoby prowadzące JDG, których przychody roczne nie przekraczają 1 000 000 CZK i które dodatkowo:

  • nie są zarejestrowane do VAT,
  • nie są jednocześnie zatrudnione,
  • płacą składki zdrowotne w Czechach,
  • nie są wspólnikiem w spółce jawnej czy komplementariuszem w spółce komandytowej,
  • nie są dłużnikiem w postępowaniu upadłościowym.

 

Opłacalność tego rozwiązania jest bardzo zindywidualizowana. Czeskie Ministerstwo Finansów udostępnia na swoich stronach specjalny kalkulator, dzięki któremu można to ocenić.

Korzystanie z podatku ryczałtowego nie pozwala na zastosowanie ulgi na małżonka z niskimi dochodami czy dzieci. Nie umożliwia też uzyskania ewentualnego zwrotu podatku.

Podatek ryczałtowy można więc polecić osobom, które korzystają z 40% ryczałtu rozliczeniowego. Ponieważ prawdopodobnie podatek, który musiałyby zapłacić od podstawy opodatkowania byłby wyraźnie wyższy, niż kwota odprowadzona do państwa w formie podatku ryczałtowego.

Osoby, które korzystają z 60% powinny dokładnie przeliczyć czy podatek ryczałtowy będzie dla nich opłacalny. Jeśli posiadają dzieci albo małżonka z niskimi dochodami może się okazać, że klasyczny sposób rozliczeń pozwoli im na oszczędności (będą mieli możliwość zastosowania ulg podatkowych, które nie przysługują w przypadku podatku ryczałtowego).

Podatek ryczałtowy nie jest korzystny dla osób, które korzystają z 80% ryczałtu rozliczeniowego, ponieważ mają one niską podstawę opodatkowania, a więc mały podatek do zapłacenia.

Więcej o ryczałcie rozliczeniowym – artykuł.

 

A co z zeznaniem podatkowym?

Jedną z zalet podatku ryczałtowego jest brak konieczności składania zeznania podatkowego na koniec roku. Nie ma też konieczności przekazywania do zakładu ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczalni zdrowia informacji o dochodach, co jest obowiązkowe przy klasycznym sposobie rozliczeń.

Tags:

Ostatnie wpisy