Usunięcie danych z umowy spółki – nowelizacja ustawy

Obowiązujący stan rzeczy i w czym tkwi problem?

Obecne przepisy czeskiej ustawy o spółkach handlowych zezwalają na usunięcie z umowy lub statutu spółki kapitałowej, danych wpisywanych do tych dokumentów w momencie założenia spółki. Chodzi tu o dane, które po utworzeniu spółki i spełnieniu obowiązku wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego przestają być potrzebne, a więc przede wszystkim:

  • informacje o obowiązku wniesienia wkładów przez założycieli spółki,
  • wybór pierwszych członków organu statutowego,
  • określenie tzw. zarządcy kapitału,
  • czy wartość niepieniężnego wkładu.

 

Z praktycznego punktu widzenia nie ma jednak pewności, czy takie usunięcie przestarzałych zapisów należy traktować jako zmianę umowy spółki. Ustawa w obecnym brzmieniu nie rozwiązuje tej kwestii, a praktyka jest taka, że ​​usunięcie wyżej opisanych informacji jest uznawane za zmianę umowy spółki lub jej statutu. W przypadku spółek kapitałowych zmiana dokumentu założycielskiego jest możliwa jedynie w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników (bądź Akcjonariuszy), tudzież na podstawie umowy wszystkich wspólników (akcjonariuszy), które muszą mieć formę aktu notarialnego, co dla firmy oznacza dodatkowe koszty.

 

Co nas czeka w roku 2021?

Nowelizacja ustawy o spółkach handlowych jednoznacznie rozwiązuje ten problem i zasadniczo upraszcza całą procedurę, ponieważ zgodnie z nią usuwania pierwotnych danych nie należy traktować jako zmiany umowy spółki lub jej statutu. Ponadto poprawka przewiduje możliwość powierzenia decyzji o usunięciu danych z dokumentu założycielskiego organom statutowym spółki.

Ostatnie wpisy