Transparentność organów statutowych - nowelizacja ustawy

Organ statutowy dziś 

Zgodnie z przepisami § 154 ustawy nr 89/2012 Dz. U. czeskiego kodeksu cywilnego („občanský zákoník“) inny podmiot prawny może pełnić funkcję w organach nadzorczych lub statutowych podmiotu prawnego.

W tej sytuacji kodeks cywilny dopuszcza dwa warianty:

  1. podmiot prawny pełniący taką funkcję upoważnia osobę fizyczną do reprezentowania go podczas wykonywania tej funkcji lub
  2. osoba prawna jest reprezentowana przez członka jej organu statutowego.

 

W przypadku pierwszej opcji nie została wykluczona możliwości upoważnienia przez jedną osobę prawną więcej niż jednej osoby fizycznej i nigdzie nie ustalono, czy działają one wspólnie, czy indywidualnie.

Problematyczna wydaje się też sytuacja, gdy w ramach drugiego wariantu podmiot prawny (spółka kapitałowa lub spółdzielnia) będzie reprezentowany przez członka swojego organu statutowego, który również jest podmiotem prawnym.

 

Organ statutowy po nowelizacji w 2021 

Wyżej opisany stan Kodeksu cywilnego może, w przypadku zastosowania do spółek kapitałowych, powodować brak przejrzystości w strukturze korporacji biznesowej i jej wybranych organów. W praktyce z łatwością może powstać łańcuch osób prawnych i bardzo trudno jest ocenić, kto faktycznie działa w imieniu tych osób prawnych.

Nowelizacja ustawy przewiduje w stosunku do podmiotu prawnego, który pełni funkcję organu nadzorczego lub statutowego w spółce kapitałowej albo spółdzielni, obowiązek upoważnienia jednej osoby fizycznej niezwłocznie po powołaniu do funkcji. Jeśli tego nie zrobi, rejestracja osoby prawnej jako członka danego organu w rejestrze handlowym nie będzie możliwa.

Jednocześnie nowelizacja reguluje zanik funkcji pełnionej przez osobę prawną w danych organach, jeśli nie upoważni ona do reprezentowania osoby fizycznej i nie wpisze jej do rejestru w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania do funkcji. Wygaśnięcie funkcji, a następnie wykreślenie z rejestru handlowego następuje na mocy prawa, a zatem jest całkowicie niezależne od woli organu statutowego lub samej spółki.

Ostatnie wpisy

Tagi

transport vat wynagrodzenie zatrudnienie delegacja kredyt eet prokura prokurent rejestr kontrahent emerytura renta rejestracja faktura bhp nip vies leasing notariusz wpis krs handel import eori zus negocjacje cit finanse b2b wolontariat aport pit pkd taxi jdg kryptowaluty bitcoin e-commerce e-sklep firma w czechach biznes w czechach działalność w czechach spółka s.r.o. wirtualne biuro czechy wirtualne biuro ostrawa praca w czechach praca zdalna podatki w czechach rezydencja podatkowa jednoosobowa działalność gospodarcza ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie społeczne zagraniczny oddział firmy koszty firmy redukcja kosztów kupno samochodu na firmę rejestracja aut czechy sklep internetowy umowa o pracę biznesplan rejestracja spółki zakładanie spółek sprzedaż spółek transport międzynarodowy ryczałt spólka s.r.o. cichy wspólnik kapitał zakładowy sprzedaż samochodu majątek spółki podatek drogowy podpis elektroniczny organ statutowy covid-19 rejestracja aut polityka migracyjna podatek dochodowy konto bankowe diČ iČo nieruchomości znak towarowy jednoosobowa działaloność gospodarcza kasa fiskalna agencja pracy rejestracja do vat czeskie urzędy transakcje gotówkowe likwidacja spółki likwidacja majątku zanik spółki upadłość firmy wstrzymanie działalności zawieszenie działalności firma budowlana rejestr handlowy zarząd spółki nierzetelny płatnik vat księgowość startup w czechach unia europejska likwidacja spółki czechy spółka s.r.o. likwidacja startup czechach akt notarialny spółka w czechach życie w czechach spółka z o.o. w czechach spółka akcyjna osvČ analiza rynku analiza konkurencji wznowienie działalności rejestracja auta zakładanie firmy w czechach zakładanie spółki w czechach nieruchomość w czechach kody pkd konto w banku podatek liniowy raport esg raport zrównoważonego rozwoju wirtualne biuro siedziba firmy firma transportowa rejestracja pojazdu braning kreowanie marki czeskie podatki firma it wirtualne biuro w czechach