Kapitał zakładowy po nowelizacji ustawy o spółkach handlowych

Zakres nowelizacji

W listopadzie 2019 roku Sejm Czeskiej Republiki uchwalił nowelizację ustawy o spółkach handlowych i spółdzielniach (zakon o obchodních společnostech a družstvech). Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 i wpłynie na niektóre aspekty funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany dotyczą m.in. obowiązku wpłaty kapitału zakładowego na konto bankowe w przypadku tzw. spółek niskokapitałowych, transparentności w organach statutowych oraz zmiany dokumentu założycielskiego w przypadku wymazania niektórych jego zapisów.

 

W poniższym artykule zostały opisane zmiany odnoszące się do wpłaty kapitału zakładowego na konto bankowe.

 

Jak jest dziś?

Zapisy § 23 ust. 1 ustawy zobowiązują do wpłaty pieniężnego wkładu wspólnika spółki kapitałowej na specjalne konto bankowe (może to być również konto w spółdzielni oszczędnościowej albo kredytowej), które zakłada tzw. zarządca kapitału, a więc osoba powołana do tej funkcji w dokumencie założycielskim.

Pieniądze należy ulokować na koncie przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru, ponieważ bank wydaje pisemne potwierdzenie, a to stanowi jeden z załączników. Z chwilą wpłaty całości kapitału zakładowego kończy się zadanie zarządcy kapitału. Środki zostają zablokowane przez bank do chwili otwarcia konta operacyjnego, na które można przelać kapitał. Konto operacyjne zakładają członkowie organu statutowego danej spółki, już po jej wpisie do rejestru.

W Czechach notariusze dokonują bezpośrednich wpisów do rejestru handlowego. Założenie spółki wiąże się więc z dwukrotną wizytą w kancelarii notarialnej. Na pierwszej stworzona zostaje umowa spółki, niezbędna m.in. do tego, aby założyć konto do wpłaty kapitału. Na drugiej składa się wniosek o wpis spółki do rejestru i załącza wymagane dokumenty (m.in. potwierdzenie z banku).

Więcej na temat procedury założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdą Państwo pod tym linkiem - Procedura rejestracji spółki z o.o. (s.r.o) w Czechach.

 

Jak będzie?

Czeskie prawo umożliwia założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym wynoszącym przynajmniej 1 CZK. Obecnie obowiązująca procedura wydaje się wprowadzać niepotrzebne komplikacje w przypadku spółek z tak niskim kapitałem – generuje wiele formalności i wymaga czasu.

Nowelizacja ustawy o spółkach handlowych i spółdzielniach zachowuje wprawdzie obowiązek przekazania pieniężnych wkładów na specjalne konto, ale jednocześnie wprowadza od tej zasady wyjątek dla tzw. spółek niskokapitałowych, a więc dala spółek z kapitałem nieprzekraczającym 20 000 CZK. W przypadku takich podmiotów wkłady wspólników mogą zostać przekazane bezpośrednio do rąk zarządcy kapitału, którym może być np. notariusz lub jeden ze wspólników, bez konieczności ich lokowania na koncie.

Zmiany mają na celu obniżenie kosztów związanych z zakładaniem spółek oraz przyspieszenie całej procedury w taki sposób, aby była możliwa do zrealizowania w ciągu jednej wizyty u notariusza.

Ostatnie wpisy