Polityka migracyjna Czeskiej Republiki

Jaki jest cel polityki migracyjnej?

Polityka migracyjna powinna być skutecznym narzędziem regulującym migrację wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, aby zapewnić wystarczające dopasowanie popytu i podaży na czeskim rynku pracy. W praktyce oznacza to, że polityka migracyjna powinna zapewniać czeskim firmom wystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników i motywować zagranicznych inwestorów do osiedlania się w Czechach.

 

Projekty migracji zarobkowej

Od 2012 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych zrealizowało lub zagwarantowało kilka projektów migracji zarobkowej.

Głównym celem projektów była oszczędność czasu w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt dla pracowników zagranicznych, którzy uzupełnią niedobór siły roboczej na czeskim rynku pracy, a tym samym wzmocnią konkurencyjność czeskich firm.

Chodziło o projekty:

  • Fast Track (przeznaczony dla inwestorów zagranicznych już działających w Czechach);
  • Projekt Welcome Package (dla nowych inwestorów);
  • Projekt pilotażowy: Specjalne procedury dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy i Indii - Projekt Ukraina i Indie (dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy i Indii);
  • Program specjalnego traktowania dla wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy - Program Ukraina (dla pracowników średnio lub mniej wykwalifikowanych z Ukrainy);
  • Program dla innych państw (dla pracowników średnio lub mniej wykwalifikowanych z Mongolii, Filipin i Serbii).

 

Powstał i nadal jest realizowany projekt szkoleniowy „Zácvik“ dla obcokrajowców z państw trzecich, którzy będą szkoleni maksymalnie przez 6 miesięcy.

 

Zmiany w roku 2019 – projekty rządowe

Od 1 września 2019 r. wszystkie powyższe projekty, z wyjątkiem projektu szkoleniowego, zostały zastąpione programami rządowymi:

  • Programem Kluczowy i Naukowy Personel (zastępuje Fast Track oraz Welcome Package),
  • Programem Wysoko Wykwalifikowany Pracownik (zastępuje Projekt Ukraina i Indie
  • Programem  Wykwalifikowany Pracownik (zastępuje Program Ukraina i Program dla innych państw)

 

W kolejnych wpisach przyjrzymy się szczegółom dotyczącym poszczególnych programów rządowych. Skupimy się na tym, do kogo są one skierowane, jakie korzyści mogą z nich czerpać przedsiębiorcy oraz w jaki sposób wziąć udział w każdym z nich.

Ostatnie wpisy