Quick fixes w roku 2020 – Magazyny konsygnacyjne

Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Pod pojęciem magazyn konsygnacyjny kryje się skład, najczęściej prowadzony przez nabywcę, znajdujący się w jednym państwie członkowskim, do którego dostawca przemieszcza towar z innego państwa członkowskiego w celu późniejszej dostawy lokalnej w państwie nabywcy.

Podatek VAT

Nowela quick fixes wprowadza modyfikację w zakresie opodatkowania VAT, ponieważ powyższa sytuacja nie będzie już traktowana jako krajowa dostawa towarów w państwie przeznaczenia, ale jako przemieszczenie towaru w ramach magazynu między państwami członkowskimi (a więc będzie zwolniona z VAT).

Nabywca towarów rozliczy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie docelowym. Sprzedawca natomiast wykaże wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w państwie, z którego towary są wysyłane, dzięki czemu nie będzie konieczności rejestrowania się do VAT w kraju, gdzie znajduje się magazyn.

Opisywana procedura skraca okres, w jakim towar może być przetrzymywany w magazynie konsygnacyjnym z 24 na 12 miesięcy (365 dni). Ma uniemożliwić zmianę kraju przeznaczenia w trakcie jej realizacji, ale jednocześnie przewidywać możliwość zmiany nabywcy po spełnieniu określonych warunków.

Ostatnie wpisy