Quick fixes w roku 2020 – Transakcje łańcuchowe

Przypisanie transportu w transakcji łańcuchowej

Trzecia zmiana „quick fixes” dotyczy tzw. transakcji łańcuchowych, gdy dochodzi do przekazania towaru między większą liczbą partnerów (w większości przypadków są to 3 podmioty). Aktualne regulacje prawne UE nie stanowią zasad przypisywania transportu, jeśli jego organizacją zajmuje się osoba pośrednicząca czy też osoba przez nią do tego zadania upoważniona. Na ten moment problematyką tą zajmuje się europejskie orzecznictwo.

Od 1 stycznia 2020 sytuacja się zmieni. Nowa zasada ogólna będzie automatycznie przypisywać transport do pierwszej dostawy, a więc do transakcji między dostawcą a pośrednikiem. Potencjalnie będzie więc zwolniona z VAT. Druga dostawa będzie już objęta VAT. Do drugiej dostawy, a więc dostarczenia towaru przez pośrednika jego odbiorcy, transport nie będzie przypisywany. Transakcja ta więc będzie objęta VAT.

Wyjątek od reguły będzie stanowić sytuacja, gdy pośrednik przekaże dostawcy swój numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego rozpoczął się transport, a więc kraju pierwszego podmiotu (dostawcy). W takim przypadku transport zostanie przypisany do drugiej dostawy. Pierwsza transakcja zostanie potraktowana jako dostawa lokalna i będzie objęta VAT. Druga, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, zostanie zwolniona z opodatkowania.

Ostatnie wpisy