Quick fixes w roku 2020 – Zwolnienie z VAT

Co to jest „quick fixes“ i czego dotyczy?

Zmiany czeskich przepisów dotyczących podatku VAT są spowodowane zmianą europejskiej legislatywy i niosą wspólną nazwę „quick fixes“ (pol. szybkie zapłaty). Chodzi o zbiór tymczasowych środków ujednolicających zasady dla międzynarodowych transakcji towarowych w UE. Quick fixes mają obowiązywać od stycznia 2020 roku do momentu ustalenia przez UE finalnego systemu VAT.

Zmiany dotyczą uproszczenia transakcji łańcuchowych, harmonizacji zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych (wprowadzenie procedury call-of stock), zaostrzenia przepisów dotyczących dokumentowania przez przedsiębiorców WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) oraz stosowania stawki 0%.

W tym oraz kilku kolejnych wpisach postaramy się przyjrzeć poszczególnym zagadnieniom. Rozpoczniemy od ostatniego z nich.

 

Zwolnienie z VAT tytułu dostawy towarów do innego państwa członkowskiego UE

Do zwolnienia z VAT przy dostawie towaru do innego państwa członkowskiego UE (dalej tylko IPC) niezbędne będzie, aby klient przekazał dostawcy swój nr VAT. Bez spełnienia tego warunku, zwolnienie z VAT nie będzie możliwe.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem czeskiej ustawy o podatku VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru jest zwolniona z VAT, jeśli sprzedawca dostarcza towar osobie zarejestrowanej do VAT w IPC. Obowiązek sprawdzenia nr VAT odbiorcy, jak i jego wiarygodności leży po stronie sprzedającego. Taki stan rzeczy zostanie utrzymany.

Zmiany narzucają jednak na dostawcę obowiązek udowodnienia, że klient aktywnie przekazał nr VAT i jednocześnie wprowadzają termin, w którym kupujący powinien tego dokonać. Pod znakiem zapytania pozostaje jednak to, w jaki sposób określić taki termin, ponieważ w tej kwestii istnieje kilka interpretacji.

Relatywnie ujednoliconą interpretację oferuje czeska administracja skarbowa. Zgodnie z nią ostatecznym terminem uzyskania nr VAT klienta jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowana została dostawa towaru do IPC.

Jednocześnie zapis o dostawie towaru powinien się znaleźć w informacji podsumowującej VAT będącej częścią rozliczenia tego właśnie podatku. W przypadku, gdy zapis zawiera nieprawidłowe dane, na przykład w wyniku błędu pisarskiego, brakom tym można zaradzić poprzez odpowiednie uzasadnienie, zadowalające właściwe organy.

Z powyższego wynika, że firmy będą musiały stworzyć własny system uzyskiwania nr VAT od klientów oraz przechowywania dowodów dotyczących daty aktywnego przekazania nr VAT. Sprawdzenie tej danej w Internecie nie będzie więc wystarczające. Sprzedawca powinien poprosić o przekazanie nr VAT zarówno nowych, jak i długoletnich klientów.

Ostatnie wpisy