Podatek dochodowy od osób prawnych

Kto musi płacić CIT w Czechach?

Podatek dochodowy od osób prawnych muszą opłacać wszystkie firmy mające siedzibę lub przynajmniej zarząd w Republice Czeskiej. Ponadto podmioty zagraniczne, które osiągają dochody na terytorium Czech.

 

Przedmiot opodatkowania i stawka CIT

Przedmiotem opodatkowania są dochody ze wszystkich czynności związanych z działalnością gospodarczą i rozporządzaniem mieniem. Podatek wylicza się w oparciu o wynik finansowy wykazany w księgowości. Należy zauważyć, że podstawa opodatkowania nie obejmuje odsetek od pożyczek ani darów.

Możliwe jest również obniżenie podstawy przede wszystkim o 100% kosztów poniesionych na badania i rozwój, a także o stratę poniesioną w latach poprzednich.

Zaoszczędzić można również poprzez zastosowanie ulgi w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wysokość ulgi jest uzależniona od tego, ilu takich pracowników firma zatrudnia średnio na rok.  Ulgi są wyglądają w następujący sposób:

  • 18 000 CZK - za pracownika niepełnosprawnego (z wyjątkiem niepełnosprawności w stopniu znacznym).
  • 60 000 CZK - za pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Stawka podatku wynosi w Czechach 19%.

 

Zaliczki na podatek

Wylicza się je w oparciu o zeznanie podatkowe i wysokość podatku zapłaconego za rok poprzedni. W pierwszym roku działalności firma nie płaci więc zaliczek. W kolejnych latach ich wyliczenie wygląda w następujący sposób:

Zaliczki nie obejmują podatku dochodowego zapłaconego w poprzednim roku, jeśli był  niższy niż 30 000 CZK.

Jeśli podatek w ubiegłym roku wynosił od 30 000 CZK do 150 000 CZK, firma musi płacić 40% podatku za rok poprzedni w terminie do 15 dnia 6. i 12. miesiąca okresu  podatkowego.

Jeśli podatek w ubiegłym roku przekroczył 150 000 CZK, zaliczki na podatek będą wynosić 25% podatku za rok poprzedni a terminy płatności to zawsze 15. dzień 3., 6., 9. i 12. miesiąca okresu podatkowego.

 

Okres podatkowy

Osoby fizyczne muszą się rozliczać za okresy od stycznia do grudnia. Dotyczy to również osób prawnych, ale należy zauważyć, że nie jest to jedyny sposób rozliczania. Okres podatkowy dla osób prawnych może też wyglądać tak:

  • Przesunięty rok gospodarczy - 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym pierwszy miesiąc to nie styczeń (przesunięty rok może trwać np. od 1.04.2019 – 31.03.2020);
  • Okres od zmian w spółce (fuzji, przeniesienia własności na wspólnika albo rozdzielenia spółki) do końca roku gospodarczego, w którym doszło do zmian;
  • Wydłużony rok gospodarczy, a więc dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych – ta możliwość dotyczy sytuacji, gdy spółka została założona w ostatnim kwartale roku kalendarzowego (październik – grudzień) lub została zamknięta w pierwszym kwartale roku kalendarzowego (styczeń – marzec).

 

Termin złożenia deklaracji podatkowej

Zeznanie podatkowe składa się raz w roku – do 3 miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego (ten zazwyczaj pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc zeznanie składamy do 31.03.). Jeśli jednak spółka korzysta z pomocy doradcy podatkowego i to on będzie w jej imieniu składać deklarację, okres ten się wydłuża do 6 miesięcy od zakończenia roku gospodarczego.

Ostatnie wpisy

Tagi

transport vat wynagrodzenie zatrudnienie delegacja kredyt eet prokura prokurent rejestr kontrahent emerytura renta rejestracja faktura bhp nip vies leasing notariusz wpis krs handel import eori zus negocjacje cit finanse b2b wolontariat aport pit pkd taxi jdg kryptowaluty bitcoin e-commerce e-sklep firma w czechach biznes w czechach działalność w czechach spółka s.r.o. wirtualne biuro czechy wirtualne biuro ostrawa praca w czechach praca zdalna podatki w czechach rezydencja podatkowa jednoosobowa działalność gospodarcza ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie społeczne zagraniczny oddział firmy koszty firmy redukcja kosztów kupno samochodu na firmę rejestracja aut czechy sklep internetowy umowa o pracę biznesplan rejestracja spółki zakładanie spółek sprzedaż spółek transport międzynarodowy ryczałt spólka s.r.o. cichy wspólnik kapitał zakładowy sprzedaż samochodu majątek spółki podatek drogowy podpis elektroniczny organ statutowy covid-19 rejestracja aut polityka migracyjna podatek dochodowy konto bankowe diČ iČo nieruchomości znak towarowy jednoosobowa działaloność gospodarcza kasa fiskalna agencja pracy rejestracja do vat czeskie urzędy transakcje gotówkowe likwidacja spółki likwidacja majątku zanik spółki upadłość firmy wstrzymanie działalności zawieszenie działalności firma budowlana rejestr handlowy zarząd spółki nierzetelny płatnik vat księgowość startup w czechach unia europejska likwidacja spółki czechy spółka s.r.o. likwidacja startup czechach akt notarialny spółka w czechach życie w czechach spółka z o.o. w czechach spółka akcyjna osvČ analiza rynku analiza konkurencji wznowienie działalności rejestracja auta zakładanie firmy w czechach zakładanie spółki w czechach nieruchomość w czechach kody pkd konto w banku podatek liniowy raport esg raport zrównoważonego rozwoju wirtualne biuro siedziba firmy firma transportowa rejestracja pojazdu braning kreowanie marki czeskie podatki firma it wirtualne biuro w czechach