Podatek dochodowy od osób prawnych

Kto musi płacić CIT w Czechach?

Podatek dochodowy od osób prawnych muszą opłacać wszystkie firmy mające siedzibę lub przynajmniej zarząd w Republice Czeskiej. Ponadto podmioty zagraniczne, które osiągają dochody na terytorium Czech.

 

Przedmiot opodatkowania i stawka CIT

Przedmiotem opodatkowania są dochody ze wszystkich czynności związanych z działalnością gospodarczą i rozporządzaniem mieniem. Podatek wylicza się w oparciu o wynik finansowy wykazany w księgowości. Należy zauważyć, że podstawa opodatkowania nie obejmuje odsetek od pożyczek ani darów.

Możliwe jest również obniżenie podstawy przede wszystkim o 100% kosztów poniesionych na badania i rozwój, a także o stratę poniesioną w latach poprzednich.

Zaoszczędzić można również poprzez zastosowanie ulgi w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wysokość ulgi jest uzależniona od tego, ilu takich pracowników firma zatrudnia średnio na rok.  Ulgi są wyglądają w następujący sposób:

  • 18 000 CZK - za pracownika niepełnosprawnego (z wyjątkiem niepełnosprawności w stopniu znacznym).
  • 60 000 CZK - za pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Stawka podatku wynosi w Czechach 19%.

 

Zaliczki na podatek

Wylicza się je w oparciu o zeznanie podatkowe i wysokość podatku zapłaconego za rok poprzedni. W pierwszym roku działalności firma nie płaci więc zaliczek. W kolejnych latach ich wyliczenie wygląda w następujący sposób:

Zaliczki nie obejmują podatku dochodowego zapłaconego w poprzednim roku, jeśli był  niższy niż 30 000 CZK.

Jeśli podatek w ubiegłym roku wynosił od 30 000 CZK do 150 000 CZK, firma musi płacić 40% podatku za rok poprzedni w terminie do 15 dnia 6. i 12. miesiąca okresu  podatkowego.

Jeśli podatek w ubiegłym roku przekroczył 150 000 CZK, zaliczki na podatek będą wynosić 25% podatku za rok poprzedni a terminy płatności to zawsze 15. dzień 3., 6., 9. i 12. miesiąca okresu podatkowego.

 

Okres podatkowy

Osoby fizyczne muszą się rozliczać za okresy od stycznia do grudnia. Dotyczy to również osób prawnych, ale należy zauważyć, że nie jest to jedyny sposób rozliczania. Okres podatkowy dla osób prawnych może też wyglądać tak:

  • Przesunięty rok gospodarczy - 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym pierwszy miesiąc to nie styczeń (przesunięty rok może trwać np. od 1.04.2019 – 31.03.2020);
  • Okres od zmian w spółce (fuzji, przeniesienia własności na wspólnika albo rozdzielenia spółki) do końca roku gospodarczego, w którym doszło do zmian;
  • Wydłużony rok gospodarczy, a więc dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych – ta możliwość dotyczy sytuacji, gdy spółka została założona w ostatnim kwartale roku kalendarzowego (październik – grudzień) lub została zamknięta w pierwszym kwartale roku kalendarzowego (styczeń – marzec).

 

Termin złożenia deklaracji podatkowej

Zeznanie podatkowe składa się raz w roku – do 3 miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego (ten zazwyczaj pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc zeznanie składamy do 31.03.). Jeśli jednak spółka korzysta z pomocy doradcy podatkowego i to on będzie w jej imieniu składać deklarację, okres ten się wydłuża do 6 miesięcy od zakończenia roku gospodarczego.

Ostatnie wpisy