Osoba identyfikowana (do celów VAT)

Osoba identyfikowana – co to oznacza?

Podmioty niebędące czynnymi płatnikami podatku VAT w Czeskiej Republice mogą się stać tzw. identyfikowanymi osobami. Taki status pociąga za sobą obowiązek złożenia deklaracji VAT i zapłacenia tego podatku od transakcji przyjętych z zagranicy. W samych Czechach podmioty te nie stają się czynnymi płatnikami podatku VAT. Tym samym nie nabywają prawa na zwrot VAT czy jego odliczenie. Jeśli dany podmiot jest już czynnym płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości, aby został mu nadany status osoby identyfikowanej.

 

Obowiązek rejestracji jako osoby identyfikowanej powstaje, z któregokolwiek z poniższych powodów:

 

  1. Sprowadziliśmy towar z innego kraju UE, którego wartość całkowita bez VAT przekroczyła w danym roku kalendarzowym 326 000 CZK. Przed przekroczeniem tego limitu nie musimy się nigdzie rejestrować, nie mamy też obowiązku składania zeznania VAT. Z chwilą przekroczenia tego limitu stajemy się osobą identyfikowaną, co pociąga za sobą obowiązek rejestracji w Urzędzie Skarbowym, konieczność złożenia deklaracji VAT i zapłacenia tego podatku od transakcji, poprzez którą został przekroczony wspomniany limit;
  2. Skorzystaliśmy z usług podmiotu zagranicznego (nie tylko z UE), który nie posiada w Czechach zakładu ani oddziału, a usługi te zostały zrealizowane na terenie Czeskiej Republiki (dotyczy np. umieszczania reklam Google AdSense) lub przyjęliśmy taką usługę od podmiotu, który w Czechach posiada oddział, ale nie brał on udziału z realizacji transakcji (staliśmy się osoba identyfikowaną z dniem realizacji usługi);
  3. Od podmiotu zagranicznego przyjęliśmy towar z montażem lub instalacją na terenie Czeskiej Republiki (staliśmy się osoba identyfikowaną z dniem przyjęcia towaru);
  4. Zaoferowaliśmy usługę z miejscem realizacji w innym kraju UE (oprócz usług zwolnionych z VAT w danym kraju UE – staliśmy się osoba identyfikowaną z dniem realizacji usługi).

 

Wniosek o rejestrację i nadanie statusu należy złoży w czeskim Urzędzie Skarbowym do 15 dni od dnia, uzyskania statusu.

Rejestracja jest dość prosta, wystarczy wypełnić formularz elektroniczny na portalu podatkowym Urzędu Skarbowego (Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015), do którego dołącza się fakturę za transakcję, poprzez którą uzyskaliśmy status osoby identyfikowanej.

 

Jaka jest zatem różnica między czynnym płatnikiem podatku VAT a osobą identyfikowaną?

Osoba identyfikowana ma ograniczone obowiązki względem fiskusa. W przypadku transakcji krajowych nadal działa jako „nie-vatowiec”, a więc w przypadku transakcji wewnątrzkrajowych nie musi składać deklaracji VAT, ani odprowadzać podatku do Urzędu Skarbowego. W odróżnieniu od czynnych płatników VAT nie ma też możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Osoba identyfikowana musi złożyć zeznanie VAT i zapłacić podatek, jeśli np. sprowadza towar z zagranicy lub przyje usługę z miejscem realizacji w Czechach. Deklarację VAT składa się do 25 dni od zakończenia miesiąca, w którym doszło do transakcji. W zaznaniu wykazuje się jedynie zdarzenie transgraniczne, wobec wewnątrzkrajowych – osoba zidentyfikowana nie jest aktywnym płatnikiem VAT. Nie musi więc składać zeznania VAT co miesiąc.

Jeśli osoba identyfikowana sprzedała towar do innego kraju UE lub zaoferowała usługę z miejscem realizacji w innym kraju UE, a odbiorcą jest płatnik podatku VAT, musi podać tzw. souhrnné hlášení, a więc raport podsumowujący. W takiej sytuacji nie trzeba podawać deklaracji VAT, ponieważ nie ma obowiązku płacenia tego podatku (osoba identyfikowana pozostaje w Czechach „nie-vatowcem”).

 

Anulowanie rejestracji osoby identyfikowanej

Wniosek o anulowanie rejestracji możemy złożyć w US, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie mieliśmy obowiązku zapłacenia podatku VAT od przyjętych usług lub zakupionego towaru, lub kiedy nie oferowaliśmy towarów i usług, a w związku z tym nie mieliśmy też obowiązku składać raportu podsumowującego.  Anulować rejestrację możemy również, jeśli w bieżącym i ubiegłym roku nie sprowadziliśmy towaru, którego wartość netto przekraczałaby 326 000 CZK lub jeśli przestaliśmy prowadzić działalność gospodarczą.

Ostatnie wpisy