​Stawki podatku VAT i zwolnienie z VAT

W Czechach mamy trzy stawki podatku VAT

 

Podstawowa stawka 21%

Pierwsza obniżona stawka 15%

Druga obniżona stawka 10%

 

Oprócz tego istnieje szereg towarów i usług, które są zwolnione z podatku VAT. Podstawową stawką 21% są objęte towary i usługi niewymienione w załącznikach do Ustawy o podatku VAT (Zákon o DPH).

Poniżej prezentujemy, co podlega pod stawki obniżone, a co jest całkowicie zwolnione z VAT.

 

Pierwsza obniżona stawka 15%

Artykuły spożywcze, w tym napoje (z wyjątkiem napojów alkoholowych) i pasza dla zwierząt;

Żywe zwierzęta,

Nasiona, rośliny i dodatki, zwykle przeznaczone do przygotowywania artykułów spożywczych;

Produkty zwykle stosowane jako suplement diety lub substytut żywności;

Woda;

Rośliny i nasiona, żywe drzewa i inne rośliny, cebulki, korzenie i tym podobne, cięte kwiaty i ozdobne liście;

Radiofarmaceutyki, sorbitol dla diabetyków, aspartam, sacharyna i jej sole, antybiotyki, produkty farmaceutyczne służące do zapobiegania chorobom i leczenia ludzi.

Książki, broszury, ulotki, ulotki, albumy ze zdjęciami, książki obrazkowe, książki rysunkowe i kolorowanki dla dzieci, drukowane lub rękopisy, produkty kartograficzne wszelkiego rodzaju, w tym atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, do reklamy. Oprócz druków w pełni lub głównie przeznaczonych do reklamy.

Foteliki samochodowe dla dzieci.

Drewno opałowe w kłody, bloki, gałęzie, itp; zrębki lub trociny, trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy, przeznaczone na opał.

Wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi wyroby medyczne, które są zwykle przeznaczone do osobistych potrzeb osób niepełnosprawnych w leczeniu lub ograniczaniu ich niepełnosprawności. Podobnie jak środki i urządzenia ortopedyczne, w tym kule, paski chirurgiczne i wiązary; szyny i inne środki do leczenia złamań; sztuczne części ciała; aparaty słuchowe oraz pozostałe urządzenia zakładane, noszone na ciele lub wszczepiane do skorygowania wady lub niepełnosprawności.

Towary do osobistego użytku pacjentów w celu złagodzenia skutków chorób, które nie są wyrobem medycznym na mocy specjalnego ustawodawstwa, a mianowicie – papier brajlowski, waga osobista i kuchenna z wyjściem głosowym dla osób niewidomych i niedowidzących, maszyny do pisania i edytory tekstu przystosowane do użytku przez osoby niewidome i niedowidzące lub osoby z amputowaną lub sparaliżowaną kończyną górną, elektroniczny kalkulator oraz elektroniczne maszyny liczące z wyjściem głosowym lub dotykowym dla osób niewidomych i niedowidzących, komputery specjalnie przystosowane dla osób niewidomych i niedowidzących, drukarka komputerowa Braille'a, klawiatury dla niewidomych i niedowidzących oraz inne urządzenia wyjściowe i wejściowe dla czcionek dotykowych, telefony i wideofony przeznaczone dla osób niesłyszących, lupy telewizyjne dla osób niewidomych i niedowidzących, specjalne instrumenty akustyczne lub wizualne dla osób niesłyszących, niewidomych i niedowidzących, ręczne pedały nożne, dźwignie ręczne, w tym dźwignia zmiany biegów dla osób niepełnosprawnych, zegarki dla osób niewidomych i niedowidzących z wypukłym lub głosowym wyjściem, alarmy wibracyjne i świetlne dla osób niedosłyszących i budzików z wyjściem głosowym lub dotykowym dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Druga obniżona stawka 10%

Pokarm dla  niemowląt i niemowląt do karmienia niemowląt i niemowląt.

Radiofarmaceutyki szczepionki, leki, kontrast do badań rentgenowskich, odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podawania pacjentom, środku hormonalne i antykoncepcyjne, przeznaczone do leczenia zwierząt i ludzi.

Drukowane książki, książki obrazkowe dla dzieci, gazety i czasopisma; utwory muzyczne, drukowane lub ręcznie pisane, nawet oprawione lub ilustrowane. Oprócz towaru, na którym reklama przekracza 50% powierzchni.

Produkty przemiału – ze zbóż, z ziemniaków, z suszonych warzyw strączkowych, z sago lub z korzeni i bulw. Mieszaniny tych produktów przemiału.

Słód, skrobia, gluten pszenny i mieszanki tych produktów.

Przetworzone produkty przemiału i przygotowane mieszanki do przygotowania żywności dla osób nietolerujących glutenu.

 

Zwolnienie z podatku VAT

Transakcje zwolnione z podatku VAT bez możliwości odliczenia naliczonego podatku:

 • podstawowe usługi pocztowe i dostawa znaczków pocztowych,
 • nadawanie radiowo – telewizyjne,
 • działalność finansowa,
 • działalność ubezpieczeniowa,
 • działalność ubezpieczeniowa,
 • sprzedaż gruntów (z wyjątkiem działek budowlanych),
 • wynajem nieruchomości (z wyjątkiem wynajmu krótkotrwałego pomieszczeń lub budynków, a więc trwającego maksymalnie 48 godzin, wynajmu przestrzeni lub miejsc parkingowych, wynajmu sejfów, wynajmu maszyn),
 • edukacja,
 • usługi medyczne i dostawa towarów medycznych,
 • pomoc społeczna,
 • obsługa loterii i innych podobnych gier,
 • dostawa towarów, które zostały wykorzystane do transakcji zwolnionych z VAT bez prawa do odliczenia oraz towarów, co do których podatnik nie ma prawa do odliczenia.

 

Zwolnienie z podatku VAT z prawem na odliczenie podatku naliczonego:

 • dostawa towarów do innego państwa członkowskiego,
 • nabycie towarów z innego państwa członkowskiego,
 • wywóz towarów,
 • świadczenie usług z realizacją w kraju spoza UE,
 • transport i usługi bezpośrednio związane z importem i eksportem towarów,
 • transport osobowy,
 • transport towarów

Ostatnie wpisy