Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

W jaki sposób sprawdzić kontrahenta?

W Czechach można prześwietlić potencjalnego kontrahenta w sposób, który zaoszczędzi nasz czas, wysiłek i pieniądze. Aby dowiedzieć się o sytuacji danego podmiotu, nie musimy udawać się do sądu i tracić czasu na przeglądanie dokumentacji w czytelni. Wszystkie niezbędne informacje możemy znaleźć w Internecie, ponieważ czeskie ograny administracji państwowej mają obowiązek prowadzić rejestry i ewidencje w formie elektronicznej. Dzięki temu możemy w zaciszu własnego domu, czy biura, przejrzeć nie tylko wypis z Rejestru handlowego, ale również sprawozdanie finansowe danego podmiotu, możemy sprawdzić, czy jest on aktywnym płatnikiem VAT oraz, czy regularnie rozlicza VAT, możemy się dowiedzieć o ewentualnych zadłużeniach, czy toczonych postępowaniach upadłościowych. Co więcej, cała sprawa została uproszczona poprzez stworzenie wirtualnego systemu ARES.

 

Co to jest ARES?

ARES to akronim od Administrativní registr ekonomických subjektů (Administracyjny rejestr podmiotów ekonomicznych). Jest to internetowa baza danych prowadzona przez Ministerstwo Finansów, której zadaniem jest kompleksowe udostępnienie danych dotyczących podmiotów ekonomicznych.

Dane pochodzą ze źródłowych systemów informacyjnych takich jak rejestry i ewidencje prowadzone przez organy administracji państwowej. Jeśli dany organ posiada bazę danych online, aplikacja ARES umożliwia też bezpośrednie przejście do tej bazy.

Do systemu ARES podmioty nie mogą się bezpośrednio wpisywać ani dokonywać zmian. Tego rodzaju czynności muszą dokonywać w rejestrach źródłowych instytucji państwowych (np. jeśli w ARES pojawia się informacja, że dana osoba jest aktywnym płatnikiem podatku VAT, oznacza to, że dokonała ona rejestracji do podatku VAT w odpowiednim urzędzie skarbowym).

 

Jak uzyskać informacje?

Dostęp do danych jest całkowicie publiczny i nie jest w żaden sposób ograniczony. Nie ma konieczności składania wniosków i ponoszenia opłat. Ponadto, aby korzystać z ARES, nie trzeba się rejestrować do systemu. Uzyskiwanie informacji wymaga jedynie wpisania nazwy podmiotu lub numeru NIP w systemową wyszukiwarkę.

Wszystkie dane, które ARES udostępnia, służą wyłącznie do celów informacyjnych, co oznacza, że wypisy z systemu nie mają charakteru dokumentów urzędowych (np. w przeciwieństwie do wypisów z Rejestru handlowego) i nie można ich wykorzystać w postępowaniu urzędowym.

 

Skąd pochodzą dane?

 

Główne rejestry źródłowe:

Rejestr publiczny (Veřejný rejstřík VR) – prowadzony przez rejonowe sądy rejestrowe, zawiera ogólne informacje o podmiotach gospodarczych, a więc nazwę lub nazwisko, adres siedziby, informacje o prawnej formie, przedmiocie działalności, organach statutowych itp.

Rejestr gospodarczy (Živnostenský rejstřík RŽP) – prowadzony przez Ministerstwo przemysłu i handlu, zawiera przede wszystkim informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności, posiadanych pozwoleń oraz koncesji, przeszkód w prowadzeniu działalności, dodatkowo podaje informacje o upadku lub likwidacji przedsiębiorstwa.

Rejestr podmiotów ekonomicznych (Registr ekonomických subjektů RES) – prowadzony przez Czeski Urząd Statystyczny, który prócz wyżej wspomnianych informacji klasyfikuje podmioty np. według ilości zatrudnionych pracowników.

Rejestr Kościołów i wspólnot religijnych (Registr církví a náboženských společností RCNS) – prowadzony przez Ministerstwo Kultury, podaje informacje o istniejących wspólnotach religijnych oraz o podmiotach gospodarczych założonych przez te wspólnoty.

Narodowy rejestr dostawców usług zdrowotnych (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS) – prowadzony przez Instytut informacji i statystyki zdrowotnej, umożliwia uzyskanie informacji na temat szeroko pojętych ośrodków medycznych oraz zakresu oferowanych przez nie usług.

Ewidencja działalności rolniczej (Evidence zemědělského podnikatele EZP) – prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa.

Spis partii i ruchów politycznych (Seznam politických stran a hnutí PSH) – prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rejestr szkół i ośrodków szkoleniowych (Rejstřík škol a školských zařízení RŠ) – prowadzony przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu.

 

Dodatkowe rejestry źródłowe:

Rejestr płatników podatku VAT (Registr plátců daně z přidané hodnoty DPH, SkDPH) – prowadzony przez Administrację skarbową, zawiera również informacje o nierzetelnym płatniku VAT.

Rejestr płatników podatku akcyzowego (Registr plátců spotřební daně SD) – prowadzony przez Służbę celną.

Centralna ewidencja upadłości (Centrální evidence úpadců CEU) – prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informuje o podmiotach, wobec których jest toczone postępowanie upadłościowe.

Rejestr upadłościowy (Insolvenční rejstřík IR) - prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informuje o podmiotach upadłych.

Rejestr funkcjonalny organizacji systemu ARIS (Účelový registr organizací systému ARIS RARIS) – prowadzony przez Ministerstwo Finansów.

Centralna ewidencja dotacji i budżetu (Centrální evidence dotací z rozpočtu CEDR) – prowadzona przez Ministerstwo Finansów.

 

Kontrolny rejestr źródłowy:

Terytorialny identyfikacyjny rejestr adresów (Územně identifikační registr adres UIR-ADR) – prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

Ostatnie wpisy