Elektroniczna Ewidencja Utargów

Co to jest EET i kogo dotyczy?

Elektroniczna Ewidencja Utargów (EET – Elektornická evidence tržeb), inaczej nazywana online rejestracją przychodów, to system służący do przesyłania w trybie online i w rzeczywistym czasie danych o każdej transakcji handlowej do czeskiego urzędu skarbowego (Finanční správa). System wprowadziła ustawa z dnia 16 marca o ewidencji utargów (Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci trzeb).

Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji obejmuje zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ewidencji podlegają przychody, które pochodzą z działalności gospodarczej i zostały opłacone gotówką, kartą, czekiem, wekslem czy też talonem obiadowym (rzecz bardzo powszechna w Czechach). Ewidencji nie podlegają bezpośrednie przelewy z konta na konto.

 

Wprowadzenie EET odbywa się w etapowo:

  1. faza – od 1.12.2016r. (usługi gastronomiczne oraz hotelowe),
  2. faza – od 1.03.2017r. (handel detaliczny i hurtowy),
  3. faza – od 1.03.2018r. (pozostałe, nieobjęte fazą czwartą),
  4. faza – od 1.06.2018r. (wybrane dziedziny rzemieślnicze i produkcja).

 

Bardzo często elektroniczna ewidencja utargów jest mylona z systemem kas fiskalnych. W tabeli poniżej przedstawiamy różnice między tymi dwoma rozwiązaniami:

Kasa fiskalna

EET

Państwo udziela ograniczonej liczbie dostawców certyfikat. Przedsiębiorcy muszę korzystać z ich usług.

Przedsiębiorcom przysługuje wolny wybiór sprzętu oraz oprogramowania. Wygodę stanowi więc możliwość korzystania np. z telefonu w funkcji kasy on-line.

Certyfikowaną kasę fiskalną trzeba zakupić również wtedy, kiedy przedsiębiorca posiada nowoczesny sprzęt. Certyfikacja dodatkowo podnosi ceny kas i ich serwisu

Firmy mogą wykorzystywać sprzęt, który posiadają. Wystarczy aktualizować oprogramowanie.

Dodatkowym kosztem jest również konserwacja kas w autoryzowanym serwisie.

Przedsiębiorca sam decyduje o tym, jak często i z jakiego serwisu korzysta.

Oprogramowanie kas fiskalnych umożliwia manipulowanie datami

Rozwiązanie on-line lepiej zabezpiecza przed oszustwami.

Zalety EET

Zaletami wprowadzenia takiego systemu, z punktu widzenia właściciela firmy, są nieobciążanie uczciwych przedsiębiorców wyrywkowymi kontrolami podatkowymi, jak również ograniczenie administracji z nimi związanej oraz możliwość wykorzystania przez przedsiębiorcę rejestrowanych danych do dalszych celów (np. zyskanie wyraźniejszego wglądu do transakcji przychodzących i wychodzących, większa kontrola możliwych nieuczciwych działań ze strony pracowników itp.)

 

Niezbędny sprzęt oraz dostęp do systemu

Przedsiębiorca objęty obowiązkiem prowadzenia EET musi posiadać odpowiedni sprzęt (kasę elektroniczną, komputer, tablet, szybki telefon) z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Potrzebna będzie też drukarka do paragonów. Od przedsiębiorcy zależy jaki program oraz jaki sprzęt będzie odpowiadał właściwościom jego działalności.

 

Aby rozpocząć ewidencjonowanie, przedsiębiorca musi najpierw wypełnić wniosek o wydanie danych dostępowych i przesłać go za pomocą datovej schránki lub też dostarczyć osobiście, do urzędu skarbowego. Po otrzymaniu danych zaloguje się do internetowej aplikacji EET. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie elektronicznego certyfikatu (klucza), który będzie służył do podpisywania wiadomości zawierających dane o rejestrowanych utargach. Uzyskuje się go przez aplikację EET.

 

Jak ewidencjonować?

Sama ewidencja przebiega w następujący sposób:

Przedsiębiorca prześle wiadomość zawierającą dane o transakcji w formacie XML do urzędu skarbowego.

System urzędu skarbowego wygeneruje potwierdzenie o przyjęciu wiadomości z unikalnym kodem FIK (fiskální identifikační kód – fiskalny kod identyfikacyjny) i prześle je w ciągu kilku sekund do przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca wystawi rachunek z kodem FIK, który przekaże klientowi (musi tego dokonać w momencie przeprowadzenia transakcji, co oznacza, że przy sprzedaży na odległość, np. sklep internetowy, należy rachunek przesłać klientowi np. droga mailową)

Klient może zweryfikować rachunek na portalu podatkowym prowadzonym przez urząd skarbowy. Przedsiębiorca z kolei ma możliwość sprawdzania utargów rejestrowanych pod jego nazwiskiem (nazwą) w internetowej aplikacji EET.

 

A co, jeśli sprzęt odmawia współpracy?

Wiele obaw wśród właścicieli firm budzi sytuacja, w której połączenie z Internetem zostaje przerwane. W takich sytuacjach można wydać klientowi rachunek bez kodu FIK. Należy następnie przesłać do urzędu skarbowego informacje o tej transakcji bezpośrednio po odnowieniu połączenia, najpóźniej do 48 godzin od chwili jej dokonania.

 

Jeśli problemy z Internetem są długotrwałe (np. ze względu na lokalizację) urząd skarbowy, na podstawie wniosku, może udzielić odstępstwa. Przedsiębiorca w dalszym ciągu ma obowiązek wydawać rachunki, ale informacje o dokonanych transakcjach może przesłać do urzędu skarbowego w ciągu 5 dni. Ustawa pozwala w ten sam sposób, bez konieczności składania wniosku, prowadzić ewidencję w środkach transportu (ze sprzedaży biletów lub towarów, np. na statkach)

 

Jeśli sprzęt służący do ewidencji ulega awarii, przedsiębiorca jest wprawdzie zwolniony z obowiązku ewidencji utargów i może jednocześnie kontynuować swoją działalność, ale musi udowodnić, że uczynił wszystko, aby móc jak najszybciej wznowić ewidencję. Po usunięciu awarii należy też przesłać informacje o transakcjach zrealizowanych w czasie awarii.

 

Ulgi dla przedsiębiorców

Osoby fizyczne mają możliwość jednorazowego odliczenia 5 000 KCZ z podatku dochodowego za okres, w którym dokonali pierwszej obowiązkowej transakcji w systemie EET. Podmiotom z prawną osobowością nie przysługuje żadna ulga podatkowa z tytułu wprowadzenia EET

Ostatnie wpisy