Kapitał zakładowy spółki z o.o. (s.r.o) w Czechach

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach (s.r.o) mogą być zakładane już z kapitałem zakładowym w wysokości 1CZK. Oczywiście zakładanie spółki z takim kapitałem nie ma wielkiego sensu. Po pierwsze spółka taka nie wygląda zbyt poważnie i ciężko będzie jej znaleść zainteresowanych współpracą partnerów biznesowych. Po drugie jeżeli założymy spółkę z takim kapitałem od razu będziemy musieli rozwiązywać kwestię dofinansowania spółki.

Inaczej niż w Polsce podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach należy zdeponować kwotę kapitału na rachunku bankowym. W akcie notarialnym (umowie spółki) wyznaczana jest osoba, której udziałowcy powierzają rolę tzw. zarządcy kapitału. Osoba ta jest odpowiedzialna za kapitał do czasu jego wpłaty do banku. Funkcję tą może pełnić jeden z udziałowców, jak również osoba trzecia. Zarządca kapitału bez żadnych dodatkowych pełnomocnictw ze strony zarządu może podpisac umowę z bankiem na założenie rachunku.

Rachunek na który wpłacany jest kapitał ma charakter techniczny. Służy on jedynie zdeponowaniu kapitału. Nie można wykonywać z niego przelewów. Po wpłacie kapitału bank wydaje powtierdzenia, które jest wymagane do rejestracji spółki. Niektóre banki za wydanie potwierdzenia pobierają opłatę. Bez potwierdzenia wpłaty kapitału spółka nie zostanie zarejestrowana.

 

 

Tags:

Ostatnie wpisy