Zakład w Czechach – o czym należy pamiętać?

Czym jest zakład?

Zakład został zdefiniowany w ustawie o działalność gospodarczej (živnostenský zákon), jako zgłoszona przez przedsiębiorcę przestrzeń, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Zakładu nie można z góry utożsamiać z miejscem faktycznej realizacji działań gospodarczych czy siedzibą, ponieważ w wielu branżach nie ma konieczności prowadzenia działalności za pośrednictwem zakładu (np. IT czy doradztwo). Za zakład uważa się również automaty lub podobne urządzenia, służące do sprzedaży czy świadczenia usług lub mobilne stoiska (tzw. mobilny zakład).

 

Obowiązek zgłoszenia zakładu w urzędzie

Zgodnie z czeskim prawem przedsiębiorca nie ma obowiązku ustanawiania zakładu. Jeśli jednak planuje prowadzić działalność za jego pośrednictwem, powinien pamiętać, że miejsce to należy obowiązkowo zgłosić w urzędzie oraz odpowiednio oznaczyć.

Zgłoszenia dokonuje się z wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem (lub zakończeniem) funkcjonowania zakładu, w urzędzie ds. działalności gospodarczych (živnostenský úřad). Obowiązek ten nie dotyczy automatów oraz mobilnych zakładów. Przedsiębiorca powinien też zgłosić każdorazową zmianę adresu. Kiedy dochodzi do definitywnego zamknięcia zakładu, powinien w urzędzie podać adres, pod który mogą się zgłaszać potencjalni wierzyciele.

 

Oznaczenie zakładu

Wszystkie zakłady musza być oznaczone w sposób trwały i dobrze widoczny z zewnątrz. Takie oznaczenie powinno obejmować przynajmniej nazwę podmiotu (lub imię i nazwisko w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz odpowiednik numeru REGON, a więc IČO.

Oznaczenia zakładów przeznaczonych do sprzedaży towaru lub realizacji usług na rzecz konsumentów, muszą dodatkowo zawierać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie zakładu oraz godziny otwarcia (obowiązek ten nie dotyczy automatów, ani mobilnych stoisk). Przy tymczasowym zamknięciu takiego zakładu przedsiębiorca ma obowiązek umieszczenia z wyprzedzeniem informacji w miejscu dobrze widocznym dla klientów. Oznaczenie miejsc, w których świadczone są usługi tymczasowego zakwaterowania, powinno natomiast dodatkowo informować o kategorii i klasie.  

 

Inne wymogi

Przedsiębiorca powinien wskazać osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie zakładu. Jeśli zakład zajmuje się sprzedażą towaru lub realizacją usług na rzecz konsumentów, w czasie godzin otwarcia w zakładzie powinna być obecna osoba, która zna język czeski lub słowacki.  

Zakład powinien być przystosowany do realizacji działań, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Poza specyficznymi wymogami, które dyktuje dana branża, wszystkie zakłady muszą być przystosowane do zasad BHP i muszą mieć zapewniony sposób gospodarowania odpadami.

Ostatnie wpisy