Zakup nieruchomości w Czechach

Czy mogę nabyć nieruchomość w Czechach?

Jeszcze kilka lat temu obowiązywały ścisłe zasady dla obcokrajowców chcących nabyć nieruchomość w Republice Czeskiej. Wymagane było pozwolenie na pobyt, które musiało pozostawać aktualne przez konkretny okres. Taki warunek powodował uprzywilejowaną pozycja obywateli państw UE w stosunku do osób pochodzących z państw trzecich.

Aktualnie obowiązuje zasada, że obcokrajowcy mogą w Czechach nabywać nieruchomości bez ograniczeń, co dotyczy zarówno obywateli UE, jak i pozostałych państw. W przeciwieństwie do polskich wymogów, które obligują cudzoziemca do uzyskania pozwolenia ze strony MSWiA, w Czechach wystarczy znaleźć nieruchomość i dogadać się z jej właścicielem. Warto dodać, że polskie ministerstwo bada powiązania z Polską i w ten sposób warunkuje wydanie pozwolenia.

 

Niezbędne dokumenty

Kupujący do zakupu nieruchomości będzie potrzebować dokumentu tożsamości i odpisu z rejestru karnego. Jeśli nieruchomość nabywa podmiot prawny – należy się zaopatrzyć w odpis z rejestru sądowego. Jeśli w zakupie pośredniczy pełnomocnik, powinien on mieć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

Sprzedający, będący osobą fizyczną, będzie potrzebować tych samych dokumentów, co kupujący. Jeśli jest nim osoba prawna, niezbędne będą uchwała Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego, w której zgadzają się na sprzedaż nieruchomości oraz odpis z rejestru zastawów.

Umowa kupna-sprzedaży musi obejmować zapisy regulowane przez czeskie prawo, musi być jasna i zrozumiała, a podpisy na niej powinny być poświadczone przez notariusza (lub na CzechPOINT). Umowę możemy sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów.

Warto jednak skorzystać z pomocy specjalistów takich, jak adwokaci czy notariusze, aby nie narażać się na nieprzyjemności w trakcie załatwiania dalszych formalności. Mogą oni dodatkowo sporządzić umowę przechowania oraz zapewnić depozyt środków pieniężnych, które zostaną wypłacone sprzedającemu po spełnieniu wymogów określonych w dokumencie – np. po przeniesieniu prawa własności lub po zapłaceniu przez kupującego podatku od zakupu nieruchomości.

Umowa kupna-sprzedaży to nie koniec - przeniesienie własności następuje dopiero w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej. W tym celu należy złożyć wniosek oraz dokonać opłaty 1000 CZK. Postępowanie może trwać do 30 dni. Usługi wymienionych specjalistów nie rzadko obejmują pomoc z tego typu czynnościach.

 

Podatki

Zakup nieruchomości obliguje do zapłaty podatku od nabycia nieruchomości w wysokości 4% ceny. Zgodnie z prawem podatek ten płaci kupujący.

Jeśli sprzedający jest właścicielem nieruchomości dłużej nić 5 lat, nie musi opłacać podatku dochodowego od sprzedaży obiektu. Jeśli jednak okres ten był krótszy, musi zapłacić 15% PIT. Spółka będąca właścicielem zapłaci w takim przypadku CIT 19%.

Podatek VAT będzie obejmował jedynie nowe nieruchomości. Zasady jego rozliczania są opisane w § 56 czeskiej ustawy o VAT.

Ostatnie wpisy