Rejestracja pojazdu typu SAM

Definicja pojazdu SAM w czeskim prawie

Produkcja indywidualnego pojazdu drogowego oznacza produkcję pojazdu według własnej konstrukcji lub z wykorzystaniem układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych pojazdu, którego typ uzyskał homologację.

W Czechach można rejestrować samodzielnie wykonany pojazd jako własny projekt, tj. jako całkowicie nowy pojazd. Wtedy musi on spełniać wymogi aktualnej legislatywy dotyczącej nowych pojazdów - przede wszystkim chodzi o emisje i hałas. Można też przerobić pojazd zarejestrowany w Czechach. Po przeróbkach powinien on spełniać wymogi prawne obowiązujące w momencie jego produkcji.

 

Zezwolenia na produkcję pojazdu

Twórca pojazdu musi przed rozpoczęciem prac złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na produkcję pojazdu według własnego projektu. Wnioskować może osoba fizyczna mieszkająca w Republice Czeskiej przynajmniej 6 miesięcy lub czeski podmiot prawny, tj. firma.

Wniosek można złożyć w którymkolwiek urzędzie gminy o rozszerzonych kompetencjach (ich lista znajduje się tutaj). We wniosku należy określić typ i kategorię pojazdu, cel, w jakim pojazd ma być użytkowany oraz sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Do wniosku dołącza się opis techniczny pojazdu obejmujący zakres informacji podanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w tym informacje dotyczące oczekiwanych właściwości eksploatacyjnych, jezdnych i dynamicznych. Kolejnymi załącznikami są rysunek konstrukcji pojazdu z wymiarami i wagą poszczególnych elementów oraz instrukcja konserwacji i obsługi pojazdu w języku czeskim. Urząd zażąda również przedłożenia świadectw homologacji układów, części konstrukcyjnych i oddzielnych zespołów technicznych, które tworzą pojazd.

 

Sprawność techniczna

Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, urząd gminy, który wydał zezwolenie na produkcję indywidualnego pojazdu, musi zatwierdzić spełnienie wszystkich wymogów technicznych określonych w przepisach wykonawczych. W tym celu konieczne jest złożenie oddzielnego wniosku, co wiąże się z opłatą 2 000 CZK. Urząd ma 60 dni na wydanie decyzji

Do wniosku dołącza się protokół techniczny, poświadczający, że pojazd spełnia wymogi określone w zezwoleniu na jego produkcję, oraz potwierdzenie wykonania przeglądu technicznego, które dowodzi, że pojazd może zostać dopuszczony do ruchu drogowego.

O ile przegląd można wykonać na dowolnej stacji kontroli pojazdów, protokół techniczny mogą wydać jedynie autoryzowane przez czeskie Ministerstwo transportu firmy (np. DEKRA). Wykonanie niezbędnych badań i testów związane jest z kosztami oscylującymi wokół 150 000 CZK. Kwota ta jest orientacyjna i różni się w zależności od konkretnego pojazdu. W trakcie prac konstrukcyjnych warto się konsultować z firmą, której planujemy zlecić sporządzenie protokołu technicznego, ponieważ jej pracownicy powinni się dobrze orientować w wymogach prawnych, które pojazd musi spełniać.

Tags:

Ostatnie wpisy