Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie podatków

Ulgi podatkowe 

Ministerstwo finansów Republiki Czeskiej przygotowało dla osób fizycznych i prawnych pakiet ulg podatkowych, np. umorzenie czerwcowych zaliczek na podatek dochodowy czy przesunięcie terminu składania zeznania podatkowego.

Zgodnie z § 260 ust. 1 lit. b) czeskiej ordynacji podatkowej, Minister finansów wydała decyzję o tzw. ogólnym odstąpieniu od kar, podwyżek podatków, odsetek i grzywien, kosztów postępowań podatkowych czy opłat administracyjnych. Chodzi konkretnie o:

  • umorzenie kary za opóźnione złożenia zeznania podatkowego w tych przypadkach, w których na wniosek podatnika doszło do indywidualnego umorzenia odsetek za zwłokę lub odroczenia zapłaty podatku z przyczyn związanych z COVID-19,
  • umorzenie sankcji związanych z zeznanie z podatku dochodowego i umożliwienie późniejszego złożenia deklaracji, tj. do 1 lipca 2020,
  • umorzenie kar za opóźnienia w złożeniu tzw. deklaracji kontrolnej (wchodzącej w skład zeznania VAT) w wysokości 1000, które powstały między 1 marca a 31 lipca 2020,
  • umorzenie opłaty administracyjnej za złożenie wniosku o odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie ratalne, wniosku o odrodzenie odsetek za zwłokę, wniosku o umorzenie kary za niezłożenie deklaracji kontrolnej, o ile złożono je między dniem wejścia w życie decyzji Minister finansów a dniem 31 lipca 2020.

 

Dalej Ministerstwo zadecydowało o umorzeniu podatku VAT od towarów dostarczonych bezpłatnie, tj. testów, sprzętu diagnostycznego dla COVID-19, odzieży ochronnej, termometrów, środków dezynfekujących i sterylizacyjnych, innych medycznych środków i materiałów eksploatacyjnych, a także od towarów wykorzystywanych do ich produkcji.

Nie będą stosowane sankcje za opóźnienia w płaceniu zaliczek na podatek drogowy za pierwszy i drugi kwartał, o ile zostaną uregulowane do 15 października 2020. Przewoźnicy dodatkowo mogą zapłacić myto o trzy miesiące później.

 

Zmiana metodyki

Ministerstwo zobowiązało też kierownictwo administracji skarbowej do wydania metodyki uwzględniającej możliwość indywidulanego umorzenia odsetek za zwłokę, odsetek z odroczonej kwoty oraz kary za niezłożenie deklaracji kontrolnej z powodu nadzwyczajnej sytuacji związanej z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2. Metodyka ma nakierować urzędy, aby wykazywały się wyrozumiałością o tolerancją w stosunku do podmiotów podatkowych i ich indywidualnej sytuacji. W szczególności ma to dotyczyć egzekwowania obowiązków i nakładania sankcji.

Przedsiębiorcy będą mogli przede wszystkim wnioskować o odroczenie zapłaty podatku, o zmianę wysokości zaliczek lub wyjęcie z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek, o umorzenie odsetek i kar za niezłożenie deklaracji kontrolnej czy o wydłużenie terminu złożenia deklaracji VAT, a tym samym zapłaty tego podatku.

Ostatnie wpisy