Rejestracja „anglika” w Czechach

Wyjątek na kierowicę z prawej strony

W Czechach rejestracja samochodu, który posiada kierownicę z prawej strony jest w zasadzie obostrzona wymogiem dostosowania prowadzenia do ruchu prawostronnego. Jednak w oparciu o podstawowe zasady prawne Unii Europejskiej, tj. swobodny przepływ towarów i usług, możliwe jest wnioskowanie o udzielenie wyjątku przez Ministerstwo Transportu dla rejestracji pojazdu s kierownicą po lewej stronie.

W związku z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego opisany wyjątek zostanie udzielony jedynie wtedy, gdy przednie reflektory, tylne światła przeciwmgielne oraz lusterka pojazdu zostaną dostosowane do ruchu prawostronnego.

 

Przeglądy i kontrole techniczne

Taka modyfikacja pojazdu musi przejść kontrolę na jednej s akredytowanych przez czeskiej Ministerstwo Transportu stacji kontroli pojazdów – są to DEKRA CZ a.s. oraz  TÜV SÜD Czech s.r.o. Po przejściu kontroli zostanie wydany protokół, który będzie potrzebny technikom do wykonania całościowego przeglądu technicznego pojazdu. Pojazd powinien mieć też tzw. świadectwo zgodności WE. Jeśli takiego dokumentu nie ma, należy też wykonać pomiar emisji spalin.

 

Rejestracja

Po wizytach na stacjach kontroli pozostaje jedynie ubezpieczyć pojazd. I można ruszać do wydziału komunikacji. Do wniosku o rejestrację należy dołączyć:

  • dowód tożsamości właściciela bądź odpis z czeskiego KRS, jeśli właścicielem pojazdu jest podmiot prawny
  • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu
  • zieloną kartę, czyli potwierdzenie ubezpieczenia
  • dokument potwierdzający zakup (umowa, faktura itp.)
  • protokół z autoryzowanej SKP
  • dokumenty z przeglądu technicznego
  • świadectwo zgodności lub protokół z emisji spalin

Ostatnie wpisy