Co oznaczają skróty DIČ oraz IČO?

IČO

To skrót utworzony ze słów Identifikační Číslo Osoby (numer identyfikacyjny osoby). Chodzi o unikatowy ośmiocyfrowy kod, który służy do jednoznacznego rozróżniania przedsiębiorców. IČO mają zarówno osoby fizyczne prowadzące biznes, jak i podmioty prawne oraz urzędy, sądy, ministerstwa, fundacje, kościoły itp. Zostaje nadany z chwilą utworzenia firmy czy organizacji, a więc z chwilą zarejestrowania działalności bądź wpisu do odpowiedniego rejestru. Jest odpowiednikiem numeru REGON.

Każdy przedsiębiorca czy organizacja może mieć tylko jeden numer identyfikacyjny. Nie ma możliwości, aby taki sam numer posiadały dwa różna podmioty. IČO, które zostało raz przydzielone, nie może zostać nadane po raz kolejny, nawet jeśli jego właściciel umrze lub zaniknie.

Istnieje jednak grupa przedsiębiorców, którzy działają bez opisywanego numeru. Chodzi tu o malarzy, rzeźbiarzy, aktorów, pisarzy i innych artystów, którzy prowadzą swój biznes w oparciu o ustawę o prawie autorskim i  prawach pokrewnych. Od tej grupy nie można wymagać umieszczenia IČO na fakturach czy innych dokumentach.

 

DIČ

DIČ to z kolei skrót od Daňové Identifikační Číslo, co oznacza nic innego jak Numer Identyfikacji Podatkowej, czyli NIP. Składa się z kodu państwa, a więc CZ, oraz ciągu cyfr. W przypadku osób prawnych po kodzie państwa następuje numer IČO, w przypadku osób fizycznych – PESEL.

DIČ posiada każdy przedsiębiorca zarejestrowany do podatku dochodowego. W żadnym wypadku nie oznacza to, że osoba posiadająca DIČ jest jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, choć podmioty zarejestrowane do VAT będą się posługiwać tym właśnie numerem. Chcąc zostać aktywnym podatnikiem VAT, należy dokonać oddzielnej rejestracji. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że rejestracja do VAT i VAT-UE to w Czechach jedna procedura (szczegóły dotyczące rejestracji do VAT znajdą Państwo w oddzielnym artykule).

Numer DIČ służy przede wszystkim do komunikacji z Urzędem skarbowym (np. przy okazji rozliczania podatku dochodowego). Obowiązek umieszczania tego numeru na dokumentach innych niż formularze składane w US, tj. na umowach, pieczątkach czy fakturach, mają czynni podatnicy VAT. Nie poleca się, aby podmioty niemające takiego statusu posługiwały się DIČ w relacjach z kontrahentami. Jeśli jednak przedsiębiorcy zależy na tym, aby DIČ był widoczny na fakturach lub pieczątce, powinien zawsze dołączyć adnotację „Nie jestem czynnym podatnikiem VAT”.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym artykułem, w którym opisaliśmy, w jaki sposób można sprawdzić wiarygodność naszego potencjalnego partnera.

Tags:

Ostatnie wpisy