VAT przy zakupie nowego auta z innego państwa UE

W jakim kraju płaci się VAT?

Nabycie nowego środka transportu (samochód, łódź, samolot) za opłatą z innego państwa członkowskiego w Czechach przez jakąkolwiek osobę, tj. czynnego podatnika VAT, przedsiębiorcę niebędącego podatnikiem VAT lub osobę prywatną, zawsze podlega obowiązkowi podatkowemu w kraju odbiorcy zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c) ustawy o VAT.

 

Jaki pojazd jest uznawany za nowy?

Samochód osobowy jest uważany za nowy środek transportu, jeżeli ma przebieg mniejszy niż 6 000 km lub został zakupiony w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego dopuszczenia do ruchu, co zwykle oznacza dla samochodu osobowego pierwszą rejestrację.

 

Kto ma obowiązek składania deklaracji VAT i opłacenia podatku?

Podatek VAT przy zakupie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego muszą zadeklarować nie tylko podatnicy VAT, ale także osoby prywatne.

Podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT nabywający nowy środek transportu z innego państwa członkowskiego jest również zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w lokalnym Urzędzie skarbowym wraz z kopią dokumentu dotyczącego nabycia nowego środka transportu oraz Oświadczeniem o nabyciu nowego środka transportu w ciągu 10 dni od zakup nowego środka transportu.

Po naliczeniu podatku przez Urząd skarbowy należy zapłacić podatek VAT w ciągu 25 dni od daty naliczenia.

Jeżeli nabywca nowego środka transportu chciałby zarejestrować samochód przed złożeniem deklaracji podatkowej (zgodnie z ustawą o ruchu drogowym musi przedłożyć potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej przy zakupie), może złożyć Oświadczenie o nabyciu nowego środka transportu oraz zapłacić zaliczkę w wysokości podatku, który zostanie naliczony w zeznaniu podatkowym. Urząd skarbowy wyda potwierdzenie o zapłaceniu zaliczki.

 

Co ze zwrotem VAT?

Jak wynika z powyższego – przy zakupie nowego samochodu z innego państwa UE, podatek VAT musi opłacić każdy. Co więcej, potwierdzenie o zapłaceniu tego podatku jest wymagane przy rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Większość firm może jednak wnioskować zwrot podatku VAT. Takie prawo mają oczywiście czynni podatnicy VAT, a warunkiem zwrotu jest rejestracja pojazdu w Czechach. Od 1 kwietnia 2009 roku podatek naliczony może zostać odliczony, jeżeli samochód jest wykorzystywany do działalności gospodarczej z prawem do odliczenia.

Ostatnie wpisy