Leasing samochodów firmowych

Jaki sposób finansowania jest dla mnie najlepszy?

Jeśli firma lub przedsiębiorca decyduje się na zakup samochodu służbowego, zawsze musi rozwiązać główny dylemat – w jaki sposób go sfinansować? Potrzeby przedsiębiorcy odgrywają główną rolę przy decydowaniu o konkretnej formie finansowania. Ważne jest przede wszystkim to, jak długo chce korzystać z samochodu służbowego i ile kilometrów planuje przejechać w ciągu roku.

Zasadniczo przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z czterech podstawowych sposobów finansowania samochodu. Można kupić samochód za gotówkę, oczywiście pod warunkiem, że firma dysponuje takimi środkami, złożyć wniosek o kredyt, skorzystać z leasingu finansowego lub operacyjnego.
 

  1. Leasing finansowy polega na długoterminowej dzierżawie pojazdu. Chodzi o jeden z najpopularniejszych rodzajów wynajmu, który jest wykorzystywany zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby, które przedsiębiorcami nie są. Klient ma prawo do korzystania z samochodu, będącego własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy. Z końcem umowy, po spłaceniu wszystkich zobowiązań, następuje przeniesienie wynajętego samochodu do majątku klienta.

    Zaletami takiego rozwiązania jest przede wszystkim czasowe rozłożenie rat, co dobrze oddziałuje na przepływy pieniężne oraz fakt, że przedmiot leasingu jest od razu do dyspozycji. Do wad możemy zaliczyć stosunkowo wysoką marżę oraz to, że użytkownik staje się właścicielem samochodu, gdy ten jest już znacznie zużyty. Dodatkowo w przypadku straty samochodu nie ma możliwości rozwiązania umowy leasingowej.

     
  2. Nieco innym rozwiązaniem jest leasing operacyjny. Główna różnica polega na tym, że prawo własności po dzierżawie nie jest przenoszone na użytkownika pojazdu, ale samochód pozostaje własnością firmy leasingowej, chociaż zwykle klient ma prawo pierwokupu zaraz po rozwiązaniu umowy. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że można w ratach opłacić również szereg usług związanych z korzystaniem z samochodu i tym samym oszczędzić sobie kłopotu na przykład z naprawą czy serwisem, o które powinien zadbać rzeczywisty właściciel pojazdu.

     
  3. Kredyt dla firm i przedsiębiorców jest, pod względem użytkowania samochodu, rozwiązaniem bardzo podobnym do leasingu finansowego. Główna różnica polega na tym, że w przypadku kredytu klient staje się właścicielem samochodu od razu po podpisaniu umowy.

 

Jakie są różnice w zakresie księgowości?

Leasing finansowy to wynajem długoterminowy, w którym okres faktycznego użytkowania samochodu jest zbliżony do okresu jego trwałości. W tym rozwiązaniu leasingobiorca płaci zaliczki na poczet należności oraz ponosi koszty związane z utrzymaniem samochodu. Istnieje też możliwość, aby koszty związane z wykupieniem ubezpieczenia OC czy AC były wliczone do rat.

Chcąc potraktować raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodu, musimy pamiętać o tym, że umowa musi trwać minimalnie 60 miesięcy, a po tym czasie przedmiot musi wejść do majątku firmy. W przypadku leasingu samochodów okres trwania umowy może zostać skrócony o 6 miesięcy.

 

W przypadku leasingu operacyjnego chodzi niezaprzeczalnie o wynajem krótkoterminowy. To rozwiązanie nie wymaga opłacania zaliczek na poczet należności, a raty są w pełni wliczane do kosztów.

 

Kredyt biznesowy należy do kategorii zasobów zewnętrznych w księgowości i pogarsza pozycję firmy. Niemniej pożyczka ma swoje zalety. Mianowicie – natychmiastową amortyzację, a oprócz niej możliwość traktowania odsetek od kredytu jako kosztów pomniejszających podstawę opodatkowania.

 

Co z VAT?

Kolejną kwestią są rozliczenia VAT. Tutaj należy wspomnieć, że wszystko zależy od rodzaju umowy leasingowej. Jeśli klient ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu, mamy do czynienia z dostarczaniem usług. Poszczególne opłaty stanowią więc transakcje podlegające opodatkowaniu. Dokumentem podatkowym jest harmonogramem spłat.

 

Z drugiej strony, jeśli umowa leasingu narzuca na klienta obowiązek wykupienia przedmiotu umowy, chodzi o dostawę towaru. VAT jest naliczany jednorazowo na dzień powstania prawa do korzystania z samochodu. Dokument podatkowy jest wystawiany przez firmę leasingową na całą umowę. Te same zasady rozliczania VAT będą dotyczyły kredytu.

 

Jak dostać leasing?

Bardzo dużo zależy od tego, jaki samochód chcemy zakupić. Firmy leasingowe uzależniają swoją ofertę od marki samochodu, roku produkcji, ceny lub też tego, czy raty miałyby obejmować ubezpieczenie OC/AC.

Uzyskanie leasingu nie jest jednak sprawą oczywistą i podobnie jak w przypadku ubiegania się o kredyt, należy spełnić kryteria leasingodawcy. Nie jest jasno powiedziane, co może być wymagane. Przeprowadziliśmy małe badanie, wysyłając zapytania do czeskich firm leasingowych, i uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

 

Wymogi stawiane względem osoby prawnej (spółki), która przystępuje do umowy leasingowej to przede wszystkim wykazanie przynajmniej trzymiesięcznej historii prowadzenia działalności. Idealną sytuacją, z punktu widzenia leasingodawcy, jest jednak przedłożenie dwóch ostatnich zeznań podatkowych wraz z bilansem i wskazaniem wyniku gospodarczego.

 

Może się zdarzyć, że od właścicieli firmy, którzy nie są obywatelami Republiki Czeskiej, będzie wymagane przedłożenie potwierdzenia o długoterminowym lub trwałym pobycie na terytorium Czech oraz numeru PESEL w czeskiej wersji. Potwierdzenie jest wydawane na wniosek obywatelom UE przez policję ds. cudzoziemców (cizinecká policie). Przy tej okazji jest też generowany czeski numer PESEL.

 

Trzeba się również liczyć z tym, że nie wszystkie firmy leasingowe zgadzają się na podnajem leasingowanego samochodu. Niektóre z nich wychodzą jednak naprzeciw oczekiwaniom klienta i umożliwiają udostępnianie samochodu na terenie Czech.

Ostatnie wpisy