Wstrzymanie działalności gospodarczej

Spółki z o.o. – S.R.O.

W Czeskiej Republice nie ma  możliwości oficjalnego wstrzymania działalności spółki. Jest to możliwe jedynie w przypadku działalności jednoosobowej (patrz niżej). W związku z tym – nawet jeśli na jakiś czas przerwiemy działalność spółki, nadal musimy się liczyć z koniecznością składania zeznania podatkowego, a co za tym idzie – sprawozdania finansowego z każdego roku istnienia firmy. Nie ma znaczenia, że deklaracja czy sprawozdanie będą „zerowe”.

Dla aktywnych płatników VAT, którzy są objęci obowiązkiem składania comiesięcznego zeznania VAT, ważną rzeczą jest kontrolowanie obrotów. Istnieje  bowiem możliwość wyrejestrowania, jeśli obroty przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekraczają 1.000.000 KCZ. Po wyrejestrowaniu zaniknie obowiązek składania zeznania VAT.

Firma może także zgłosić do Urzędu Skarbowego oraz do urzędu ds. ubezpieczeń (Česká správa sociálního zabezpečení) fakt, że nie zatrudnia pracowników. Dzięki temu zaniknie konieczność składania co miesiąc zerowych rozliczeń za pracowników.

 

Działalność jednoosobowa – OSVČ

Osoby prowadzące tę formę prawną działalności mogą oficjalnie wstrzymać jej wykonywanie. Co więcej, nie są ograniczone żadnymi terminami – przerwa w wykonywaniu działalności może trwać przez dowolny okres.

Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności odprowadzania zaliczek na ubezpieczenia społeczne. W Czechach ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, niezależnie od sytuacji życiowej, niemniej są uzależnione od dochodu. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat, należy zawiadomić o wstrzymaniu działalności Urząd Skarbowy (do 15 dni) oraz urząd ds. ubezpieczeń i ubezpieczalnię zdrowia, w której odprowadzamy składki (do 8 dni).

Wszystkie formalności można załatwić od ręki, wypełniając tzw. formularz zmian i składając go w urzędzie ds. działalności gospodarczej (Živnostenský úřad), który jest zazwyczaj oddziałem Urzędu Miasta. Chcąc wznowić swoją działalność, składamy w tym samym miejscu ponownie wypełniony formularz. Ani wstrzymanie, ani wznowienie działalności nie są związane z dodatkowymi opłatami.

Ostatnie wpisy