Rejestracja podmiotów zagranicznych do VAT

Prowadząc firmę poza granicami Czeskiej Republiki możemy zostać objęci obowiązkiem rejestracji do VAT. Firma zagraniczna rejestruje się do VAT obowiązkowo jeśli:

oferowała usługi z miejscem realizacji w Czeskiej Republice lub sprzedała towar do Czeskiej Republiki. Biorąc udział w takiej transakcji firma staje się podmiotem zidentyfikowanym do celów VAT. Następuje więc tzw. rejestracja "wsteczna", z datą realizacji transakcji objętej podatkiem VAT.

firma zajmuje się przesyłką towarów na teren Czech, a jej obrót w ciągu 12 miesięcy następujących po sobie przekroczył 1 140 000 CZK. Na taką rejestrację mamy 15 dni od zakończenia miesiąca, w którym obroty przekroczyły wspomnianą kwotę. 

 

Będąc podmiotem zagranicznym możemy się również dobrowolnie rejestrować do VAT w Czechach. Dokumenty, które należy wtedy dołączyć do wniosku to:

1) wypis z rejestru, w którym wpisana jest firma, a więc z kraju, w którym ma siedzibę - w oryginale i przełożony na język czeski

2) dokument potwierdzający rejestrację do VAT w kraju, w którym firma ma siedzibę - w oryginale i przełożony na język czeski

3) informacje o prowadzeniu konta firmowego, a więc potwierdzenie lub wypis z banku, z którego będzie jasno wypływać, że właścicielem rachunku jest podmiot gospodarczy

 

Trzeba też przedstawić powód dobrowolnej rejestracji do VAT, a więc konkretne działania ekonomiczne, jakie firma planuje realizować na terenie Czech, które są objęte prawem na odliczenie VAT.

Rejestracja jest bezpłatna i dokonuje się jej drogą elektroniczną. Niezbędne formularze znajdują się pod adresem: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Ostatnie wpisy