Agencja pracy w Czechach

Formy agencji pracy w Czechach

Agencja pracy to określenie, które obejmuje:

  1. usługi wyszukiwania pracy dla osób poszukujących pracy oraz pracowników dla pracodawców, którzy potrzebują siły roboczej
  2. zatrudnianie pracowników, którzy będą wykonywać pracę dla osób fizycznych/prawnych (w polskim prawie jest to forma agencji pracy tymczasowej, czyli tzw. outsourcing pracowników agencji)
  3. doradztwo w zakresie możliwości pracy

 

Procedura zakładania agencji

Agencje pracy to firmy, które rządzą się takimi samymi prawami, jak każda inna działalność, a więc ustawą o działalności gospodarczej (živnostenský zakon). W pierwszym kroku należy więc założyć działalność, która będzie zarejestrowana w Rejestrze Handlowym.

Oprócz tego agencje muszą uzyskać pozwolenie na pośredniczenie pracy. Wniosek o taką licencję składa się u Dyrekcji Generalnej Urzędu Pracy (Generální ředitelství Úřadu prace) albo w jakimkolwiek miejscu kontaktowym za pomocą formularza.

Osoba prawna musi dołączyć do wniosku wypis z Rejestru Handlowego, który można uzyskać w CZECH POINT.

Musi też mieć swojego przedstawiciela (odpovědný zástupce), którym może być zarówno członek zarządu spółki, jak i dowolna osoba, która jest związana z przedsiębiorcą umową i zatrudniona minimalnie na 20 h tygodniowo.

Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie firmy oraz przestrzeganie przepisów o działalności gospodarczej. Ważne jest to, że może taką funkcję pełnić jedynie w stosunku do danej agencji pracy i nie może samodzielnie działać na polu pośrednictwa pracy jako osoba fizyczna.

 

Oprócz tego musi spełniać szereg wymogów:

  • Uzyskać zaświadczenie o niekaralności, które można załatwić w czeskim rejestrze – zostaną wydane dwa potwierdzenia o niekaralności zarówno w Czechach, jak i w Polsce.
  • Przedstawić dokumenty potwierdzające kompetencje zawodowe – ukończenie szkoły wyższej oraz dwuletnie doświadczenie w dziedzinie pośrednictwa pracy lub w dziedzinie, dla której licencja na pośrednictwo pracy ma być wydana; lub ukończenie szkoły średniej z maturą i pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie pośrednictwa pracy lub w dziedzinie, dla której licencja na pośrednictwo pracy ma być wydana. Dodatkowo, jeśli przedstawiciel jest Polakiem, musi się udać z dokumentami do czeskiego Ministerstwa Edukacji i wnioskować o uznanie kwalifikacji zawodowych.
  • Podać adresy pracowni/biur, które będą się zajmować pośrednictwem pracy. Adres biura, które świadczy usługi pośrednictwa pracy, może być tożsamy z adresem siedzimy firmy.
  • Będzie też wymagane pisemne oświadczenie, że zgadza się z wykonywanie funkcji przedstawiciela.

 

Pozwolenie na pośredniczenie pracy lub doradztwo uzyskuje się na czas nieokreślony, jednak w przypadku agencji pracy tymczasowej (outsourcing pracowników) pierwsze pozwolenie jest wydawane na 3 lata, a dopiero kolejne na czas nieokreślony. Cała procedura trwa 2 - 2,5 miesiąca.

 

Koszty uzyskania pozwolenia

Opłata administracyjna wynosi 5 000 KCZ, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na pośredniczenie pracy na terenie Czech oraz 10 000 KCZ w przypadku ubiegania się o pozwolenie na pośredniczenie pracy obcokrajowcom na terenie Czech lub pośredniczenie pracy za granicą.

Koszty są niestety wyższe, jeśli firma ma mieć charakter agencji pracy tymczasowej. Opłata administracyjna za takie pozwolenie kosztuje 25 000 KCZ. Następnie będzie wymagane uiszczenie kaucji w wysokości 500 000 KCZ. Kaucja to zabezpieczenie, które wynika z faktu, że pracownicy są zatrudnieni przez agencję, która musi im, oprócz wynagrodzenia, zapewnić ubezpieczenie. Agencję pracy należy też ubezpieczyć na wypadek upadku. Należy to zrobić do dwóch miesięcy od uzyskania pozwolenia. Chodzi o ewentualne wypłacenie wynagrodzenia wysyłanym pracownikom. Ubezpieczenie takie musi wynosić minimalnie tyle, ile trzykrotny średni miesięczny zarobek netto wszystkich dotychczasowych pracowników agencji. 

Tags:

Ostatnie wpisy